ประเภทการใช้งาน
งานที่เหมาะกับการใช้ Red Pine

    1) โครงสร้างต่างๆ เช่น โครงสร้างบ้านหรืออาคาร สะพาน บันได ฯลฯ

             
             ภาพแสดงประเภทการใช้งานโครงสร้างต่าง ๆ ทำจากไม้สนแดง

    2) 
งานภายนอกอาคาร เช่น ระแนงไม้ ระเบียง ศาลา รั้ว สะพาน ทางเดิน ต่างๆ ภาพแสดงประเภทของการใช้ทำระแนงรั้ว ระเบียง ทางเดิน ของไม้สนแดง

3) 
งานตกแต่งภายในต่างๆ เช่น พื้น ผนัง เพดาน ประตู หน้าต่าง  บัวต่างๆ ฯลฯ


 
ภาพแสดงประเภทการใช้ทำพื้น ผนัง เพดาน ประตู หน้าต่าง ของไม้สนแดง

    4) งานเฟอร์นิเจอร์ภายในและภายนอกอาคาร 
        
    5) งานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงดนตรี เนื่องจากไม้มีคุณสมบัติดูดซับเสียงได้ดี

 

© Copyright 2007 Flexiplan Co., Ltd. Powered by ThaiEshop.NET