ประเภทการใช้งาน

งานที่เหมาะกับการใช้ RockyPine
 
1) โครงสร้างต่างๆ เช่น โครงสร้างบ้านหรืออาคาร สะพาน ฯลฯ
 2) งานภายนอกอาคารเช่น ระแนงไม้ ระเบียง ศาลา รั้ว สะพาน ทางเดิน ต่างๆ
 3) งานตกแต่งภายในต่างๆ เช่น พื้น ผนัง เพดาน ประตู หน้าต่าง บัวต่างๆ ฯลฯ
 4) งานเฟอร์นิเจอร์ภายในและภายนอกอาคาร
 5) งานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงดนตรี เนื่องจากไม้มีคุณสมบัติดูดซับเสียงได้ดี..
        ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก

  
     
 
© Copyright 2007 Flexiplan Co., Ltd. Powered by ThaiEshop.NET