ความหนาแน่นของไม้สนแดง

ไม้สนจากสแกนดิเนเวียกับไม้สักป่าปลูก

โดยทั่วไปไม้ที่มีวงปีขนาดกว้างจะมีความแข็งแรงน้อยกว่าไม้ที่มีวงปีขนาดที่แคบกว่า เนื่องจากกฎหมายไทยในประเทศไม่อนุญาติให้ตัดไม้สัก ดังนั้นจึงมีการปลูกไม้สักเพื่อใช้สำหรับการงานก่อสร้างต่างๆ แต่ไม้สักปลูกก็มีขนาดวงปีที่กว้าง

 
                 
ภาพแสดงวงปีของไม้สนแดง

     รูปด้านล่างเป็นรูปของวงปีไม้สนจากสแกนดิเนเวียที่มีขนาดที่แคบมากทำให้ไม้มีคุณสมบัติที่แข็งแรงกว่า


 
               ภาพแสดงวงปีของไม้สนแถบสแกนดิเนเวีย
© Copyright 2007 Flexiplan Co., Ltd. Powered by ThaiEshop.NET