คุณสมบัติของไม้

บทความจากหนังสือ วิศวกรรมสาร "เรื่อง มิติใหม่ของการออกแบบโครงสร้างไม้"
โดย ดร.สุรเดช   จันทรานุรักษ์


" 'ไวกิ้งวู๊ด'  ไม้เนื้อแน่นจากสวีเดน   แข็งแรงยาวนาน ต้านทานปลวก  ทำงานง่าย  ป้องกันความร้อนได้ดี เก็บเสียงได้เงียบ  ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร  ได้รับมาตรฐานการผลิต ISO 9002 และ ISO 14001"

"ไวกิ้งวู๊ด"  ไม้เนื้อแน่นจากสวีเดน

สวีเดน ประเทศแถบทวีปยุโรปตอนเหนือซึ่งมีขนาดเท่าประเทศไทย  แต่มีพลเมืองแค่ 9 ล้านคน  อุดมสมบูรณ์ไปด้ยแมกไม้ และทะเลสาบ เกิดอุสาหกรรมไม้ป่าปลูกมากว่า 120 ปี ประกอบกับสภาพอากาศที่หนาวจัดถึง 8 เดือน หน้าร้อนเพียง 4 เดือน ได้ผลผลิตของไม้  Red Pine  ที่เติบโตอย่างเชื่องช้า มีวงปีเรียงชิดติดกันแข็งแรงทนทานพอที่จะทำโครงสร้างและส่วนประกอบอื่นๆ ของอาคารได้ เหล่านี้เป็นที่มาของ " ไวกิ้งวู๊ด" ไม้เนื้อแน่นจากสวีเดนสู่ประเทศไทย ทดแทนไม้ป่าที่ถูกทำลายโดยไม่มีการปลูกเพิ่มเติม เป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อสิ่งแวดล้อม
 
ไม้สนโตช้าจากสวีเดน  มีวงปีที่ถี่ชิด  ได้เนื้อไม้ที่แข็งแรงใช้เป็นโครงสร้างของอาคารได้   ไม้สนโตเร็ว มีวงปีห่าง ทำให้เนื้อไม้ไม่แข็งแรง


คุณสมบัติของ "ไวกิ้งวู๊ด"

1.เป็นไม้ประเภทโตช้า เนื่องจากภูมิอากาศที่หนาวจัด ทำให้วงปีเรียงชิดติดกัน มีความแข็งแรงกว่าไม้ประเภทเดียวกันที่เติบโตในภูมิภาคอื่น
2. ได้รับการอัดน้ำยาเพื่อป้องกันปลวกและมีความคงทนต่อการใช้งานภายนอกอาคาร
3. ได้รับการอบแห้ง ให้เหมาะสมกับสภาวะอากาศการใช้งานโดยทั่วไป
4. ในกรณีที่มีตาไม้ต้องเป็นประเภท "ตาแน่น" (Sound Knots) ที่ฝังลึกในเนื้อไม้ มิใช่ประเภท "ตาลอย" (Unsound Knots) ที่ฝักอยู่ตื้นแหละหลุดออกได้ง่าย

ความแข็งแรง ทนทาน  ด้วยเนื้อไม้ที่แน่นเหนียว จึงนำไปใช้เป็นโครงสร้างอาคารได้ และเมื่ออัดน้ำยาเข้าในเนื้อไม้จะทนต่อการใช้งานนอกอาคาร ไม่ผุกร่อนหรือถูกทำลายโดยปลวกศัตรูร้ายของไม้ทั่วไป นอกจากนี้ ยังทำงานง่ายไม่ว่าจะเป็นการเลื่อย ไส  ตัด หรือตอกยึด สะดวกในการก่อสร้าง

ผลการทดสอบคุณสมบัติของไม้

ค่าในการทดสอบไม้
Wood Test
ค่าตัวเลขจากการทดสอบ
ความชื้น
MOISTURE (%)
12(%)
ความถ่วงจำเพาะ 
SPECIFIC GRAVITY OF WOOD (%)
0.49(%)

ความหนาแน่น

DENSITY 

0.44 kg/cb.m 

ความแข็งแรง-ค่าสัมประสิทธิ์การแตกหัก

BENDING STRENGTH-MODULUS OF RUPTURE(MOR) 

68 Mpa 

 ความแข็งตึง-ค่าสัมประสิทธิ์
การยืดหยุ่น

 STIFFNESS-MODULUS OF ELASTICITY (MOE)

 6,900 Mpa

การรับแรงอัดขนานเสี้ยน

 COMPRESSION STRESS PARALLEL TO GRAIN // (Mpa)

 40 Mpa

การรับแรงอัดตั้งฉากเสี้ยน
COMPRESSION STRESS PERPENDICULAR  TO GRAIN  l  (Mpa)
10 Mpa
การรับแรงเฉือนตั้งฉากเสี้ยน
SHEARING STRESS PARALLEL TO GRAIN (Mpa)
10 Mpa
ความแข็งของไม้
HARDNESS (Kg)
2,836 Kg

 การเก็บรักษาไม้
- การเก็บภายนอกอาคาร สามารถทำได้ แต่ควรมีผ้าใบหรือพลาสติกทึบคลุมกันแดดและฝน มีฐานให้สูงจากพื้นพอสมควร เพื่อให้ลมถ่ายเท ได้สะดวก ไม่ควรกองไว้บนพื้นที่ชื้นแฉะ
- การเก็บภายในอาคาร ถ้าเป็นอาคารโล่งไม่มีฝา ควรมีวัสดุคลุมกันละอองฝนและวางสูงจากพื้นเช่นเดียวกัน

บทความข้างต้นเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น หากต้องการศึกษาอย่างละเอียด ดาวน์โหลดได้ที่นี่

© Copyright 2007 Flexiplan Co., Ltd. Powered by ThaiEshop.NET