สินค้าและข้อมูลเบื้องต้น

  

http://www.baannatura.com/public/images/raw_materials/EKOWOOD/eko-13.jpg

   เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อทดแทนการใช้ไม้จริง ซึ่งในปัจจุบันป่าไม้ถูกทำลายลงไปมากจนเกิดการสูญเสียสมดุลย์จากธรรมชาติ EKOWOOD จึงเป็นอีก
ทางเลือกในการช่วยลดการตัดไม้ได้

      EKOWOOD ผลิตด้วยเส้นใยไม้จากธรรมชาติ ผสมผสานด้วยเส้นใยโพลิเมอร์ Polyethylene - PE) ซึ่งมีคุณสมบัติ แข็งแรงทนทาน ทนต่อทุกสภาวะแวดล้อม หมดปัญหา
เรื่องปลวก มอด เชื้อรา การผุกร่อนจากไม้จริงและการซ่อมบำรุง-ทำสีไม้ในระยะยาว อีกทั้ง
ยังสามารถตอก เจาะ เลื่อย ไส ตัด ดัด ได้เหมือนไม้จริงเนื่องจากเป็นไม้ตันและมีสีในเนื้อไม้
การใช้งานสามารถใช้ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ฝ้าเพดาน กันสาด ระแนง วงกบประตู หน้าต่าง การทำพื้นภายนอก รั้ว หรือนำมาผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้เป็นอย่างดี

      EKOWOOD มีส่วนประกอบของโพลิเมอร์ (Polyethylene - PE) ที่สามารถนำกลับมา
รีไซเคิลใหม่ได้ จึงเป็นการช่วยลดภาระในการกำจัดขยะ และถือเป็นวิธีหนึ่งในการช่วยลดปัญหาโลกร้อนอีกด้วย


 

  
http://www.baannatura.com/public/images/raw_materials/EKOWOOD/eko-2_1.jpg

  

 

© Copyright 2007 Flexiplan Co., Ltd. Powered by ThaiEshop.NET