ขนาดไม้

ขนาดไม้โครงสร้างและไม้พื้น

ขนาด    25 x 25 x 3000 mm.  
               25 x 50 x 3000 mm.  
              25 x 75 x 3000 mm.  

    25 x 100 x 3000 mm. 
    25 x 150 x 3000 mm. 
   25 x 200 x 3000 mm.

ขนาด   37.5 x 25 x 3000 mm.  
            37.5 x 50 x 3000 mm.
            37.5 x 75 x 3000 mm.

   37.5 x 100 x 3000 mm.
    37.5 x 150 x 3000 mm. 
   37.5 x 200 x 3000 mm.

ขนาด  50 x 25 x 3000 mm.  
            50 x 50 x 3000 mm. 
           50 x 75 x 3000 mm.

50 x 100 x 3000 mm.
 50 x 150 x 3000 mm. 
50 x 200 x 3000 mm.


© Copyright 2007 Flexiplan Co., Ltd. Powered by ThaiEshop.NET