วิธีการติดตั้ง
การติดตั้งพื้นไม้  
   สามารถติดตั้งบนโครงสร้างไม้จริง หรือเหล็ก
หรือไม้ EKOWOOD ที่มีความหนา
หน้าตัดไม้
ไม่ต่ำกว่า 30 มม.
ขึ้นไป 
   ส่วนโครงสร้างต้องมีความหนาแน่น มีระยะห่างตง อย่างน้อย 30 มม. 

ระยะขนระยะขนาดไม้พื้นตง
ขนาดไม้พื้น
ระยะห่างตง
ไม้หนา 1"
30 ซ.ม.
ไม้หนา 1.5"
40 ซ.ม.
ไม้หนา 2"
50 ซ.ม.

 
© Copyright 2007 Flexiplan Co., Ltd. Powered by ThaiEshop.NET