ข้อแนะนำในการใช้งาน
วัตถุประสงค์ของ thermo redpine คือ เพื่อใช้กับงานที่ต้องการเน้นความสวยงามและงานที่ออกแบบเพื่อการใช้งานที่ยาวนานและค่าบำรุงรักษาต่ำ

คำแนะนำการใช้งานทั่วไป
สิ่งสำคัญเกี่ยวกับ thermo redpine

1. ควรเจาะนำร่องก่อนที่จะติดสกูร
2. ควรใช้สกูรและเครื่องประกอบติดตั้งเป็นแสตนเลส
3. คานไม้ควรห่างจากพื้นหรือไม่สัมผัสกับน้ำ
4. ควรดูแลด้วยการทาสีรักษาเนื้อไม้หรือน้ำมันรักษาเนื้อไม้
5. หากไม่มีการทำสีรักษาเนื้อไม้แล้วรังสี UV จะทำให้ไม้มีสีสีดจางลง
© Copyright 2007 Flexiplan Co., Ltd. Powered by ThaiEshop.NET