ประเภทการใช้งานของ Thermo RedPine
Thermo-D ใช้สำหรับงานผนังตกแต่งภายนอกและพวกพื้นระเบียง
Thermo-D: Treatment temperature 212oC (outdoor use)
- ผนังหรือกำแพงสำหรับกันสภาวะอากาศต่างๆ
- ประตูและหน้าต่าง
- ผนังภายนอกอาคาร
- พื้นระเบียง หรือต่อเติมพื้นไม้ภายนอก
- งานตกแต่งต่างๆ
- เฟอร์นิเจอร์สำหรับใช้ในสวนหรือระเบียงนอกบ้าน
- รั้วไม้ หรือ ตู้ไปรษณีย์
- ใช้สำหรับป้องกันสภาวะอากาศต่าง


Thermo-S ใช้สำหรับงานผนังตกแต่งภายในเป็นหลัก
Thermo-S: Treatment temperature 190oC (indoor use)

- ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์
- ผนังภายใน
- พื้นภายในบ้านหรือบันได
- งานตกแต่งภายในต่างๆ               

© Copyright 2007 Flexiplan Co., Ltd. Powered by ThaiEshop.NET