ข้อดีของ Thermo RedPine
- ใช้แทนไม้สนแดง Scandinavian Red Pine ได้ทุกกรณี
- ไม่จำเป็นต้องมีการใช้ผลิตภัณฑ์ถนอมเนื้อไม้ทุกชนิด ไม่ว่า จะเป็นสีย้อมไม้ 
  น้ำมันทาไม้ น้ำยาต่างๆ หรือเคมีทุกประเภท
- การยืดหดตัว การบวม การบิดตัวของไม้น้อยกว่าไม้ทั่วๆไป เนื่องจากไม้นั้นมี
  การดูดหรือคลายความชื้นต่ำกว่า
- ความเป็นฉนวนกันความร้อนดีกว่าไม้สนทั่วไป
- มาจากแหล่งป่าปลูกทดแทน
- ทนต่อความชื้น, เชื้อรา, และการผุพังได้ดี
- มีน้ำหนักเบากว่าไม้สนทั่วไปถึง 10-15%
- วิธีการผลิตนั้นปราศจากกระบวนการทางเคมีต่างๆ


© Copyright 2007 Flexiplan Co., Ltd. Powered by ThaiEshop.NET