ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ Thermo RedPine
Thermo RedPine  คือ   เป็นไม้สนที่ได้ถูกพัฒนาโดยการใช้  เทคโนโลยีความร้อนสูงเข้ามาช่วยที่เราเรียกว่า “Heat Treatment” โดยใช้หลักการเพิ่มความร้อนให้เนื้อไม้จนถึงจุดที่ควบคุมได้ โดยปราศจากการเร่งจากสารเคมี ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สะอาดปลอดสารตกค้าง โดยเนื้อไม้แต่ละชนิดจะใช้เวลาใน การผลิตผ่านกระบวนการนี้ต่างกันไป สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย นำไปใช้ในการตกแต่งภายนอกก็ใช้ ได้ดีโดยไม่มีปัญหาเรื่องการยืดหด และมีความสวยงามของเนื้อไม้อีกด้วย

© Copyright 2007 Flexiplan Co., Ltd. Powered by ThaiEshop.NET