ขนาดไม้
หน้ากว้าง (มิลลิเมตร)
50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300 mm. 

ความยาว (มิลลิเมตร)
ความยาวอยู่ในช่วง 900 - 5400 มม. 
- ค่าเฉลี่ยความยาว 3000 - 3600 มม.
© Copyright 2007 Flexiplan Co., Ltd. Powered by ThaiEshop.NET