ประเภทการใช้งาน
- หน้าต่างและประตูไม้
- บันไดไม้
- พื้นไม้
- บัวไม้
- หน้าบ้านตู้ หรือหน้าโต๊ะเคาว์เตอร์
- ไม้ประกบหรือไม้ประสานสำหรับโครงสร้างต่างๆ
- เฟอร์นิเจอร์ และงานไม้ที่เชื่อมต่อต่างๆ เช่น กรอบรูป กรอบหน้าต่าง 

 งานพื้นไม้    
     
     
   
     

 

 

งานประตู หน้าต่าง    
 
     
     
     
 
 งานเฟอร์นิเจอร์    
     
     
     
     
                                          
 งานโครงสร้าง    
   
 
     
© Copyright 2007 Flexiplan Co., Ltd. Powered by ThaiEshop.NET