ข้อดีของออสเตรเลียนโอ๊ค
1) ขนาดของไม้ที่แน่นอน – การยืดหัดตัวของไม้ต่ำเป็นพิเศษเนื่องจากไม้ออสเตรเลียโอ๊คนั้นมีการมีก็ตัดไม้แบบลายตรงอย่างเดียวเท่านั้นหรือที่เรียกว่า Quarter Sawn โดยเป็นการตัดไม้แนวทแยงมุมกับวงปีของไม้ซึ่งเมื่อมองที่หน้าตัดของปลายไม้นั้นก็จะเห็นเป็นเส้นแนวตรงอย่างเดียว การตัดไม้ลักษณะนี้ช่วยให้ไม้นั้นคลายความชื้นได้ดีขึ้นและช่วยลดการยืดหดตัวของไม้โดยเฉพาะไม้ด้านสัมผัส (Tangential Section)ที่มีโอกาสยืดหดมากที่สุดในไม้ทั่วไป การตัดไม้แบบนี้ช่วยให้ชิ้นงานไม้มีลักษณะตรงไม่โก่ง โค้ง งอ จึงช่วยลดเวลาการทำงานและลดเศษของงานไม้ได้ อัตราการยืดหดของไม้นั้น
: ด้านรัศมี (Radial Section) = 0.23%, ด้านสัมผัส (Tangential Section) = 0.36% ของขนาดชิ้นงานไม้เมื่อมีความชื้นสัมพัทธ์เพิ่มขึ้น 1% ของขนาดชิ้นงานไม้ 

หมายเหตุ
ด้านสัมผัสไม้ (Tangential Section) คือด้านที่ขนานกับวงรอบปี (Annual Ring) หรือด้านที่ตั้งได้ฉากกับแนวรัศมี (Wood Ray) 

2) ลายเสี้ยนไม้ที่มีลักษณะโด่ดเด่น – ลายเสี้ยนไม้ของออสเตรเลียนโอ๊คนั้นจะเป็นลายตรงทั้งหมดในทุกชิ้นไม้ เนื่องจากการตัดไม้แบบลายตรงหรือที่เรียกว่า (Quarter Sawn) และการที่ไม้มีลักษณะลายตรงเหมือนกันทุกชิ้นจึงทำให้ชิ้นงานไม้ที่ต่อกันแต่ละชิ้นมีความเรียบเนียนและสวยงามเป็นพิเศษ ดังนั้นลายไม้แนวตรงจึงเป็นที่ต้องการใช้งานสำหรับงานประเภทพื้น ผนัง หน้าต่าง ประตู อย่างมาก
 
     

3) การจัดหาไม้มาใช้งานได้ง่าย – เนื่องจากไม้ออสเตรเลียนโอ๊คนั้นมีแหล่งป่าใหญ่ในประเทศออสเตรเลีย ไม้พวกนี้พร้อมที่จะถูกตัดนำมาใช้งานเสมอตามขนาดและเกรดที่ต้องการ จึงไม่มีปัญหาเรื่องคลาดแคลนไม้ 


4) ความหลากหลายในการใช้งาน – ไม้ออสเตรเลียนโอ๊คเป็นไม้เนื้อแข็งที่มีคุณสมบัติที่ดีโดยฉพาะในเรื่องการยืดหดตัวต่ำและลายเสี้ยนไม้ที่ตรงในทุกชิ้นไม้ ทำให้ไม้นั้นเหมาะการใช้งานต่างๆ เช่น หน้าต่างไม้ ประตูไม้ ไม้ทำบันได งานพื้นไม้ ผนังไม้ บัวไม้ หน้าบ้านตู้ หน้าโต๊ะ งานเฟอร์นิเจอร์ ชิ้นส่วนต่างๆของงานไม้ กรอบรูป ฯลฯ 


5) ใส่ใจสิ่งแวดล้อม – ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายไม้ออสเตรเลียนโอ๊คนั้นอยู่ควบคุมในกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่ผู้นั้นรับผิดชอบ โดยมีการรายงานผลความเสี่ยงหรืออันตรายเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอทุกปี 

6) ง่ายสำหรับงานย้อมสีและทำบัวไม้ 

7) มีคุณสมบัติป้องกันความร้อนได้ดี
© Copyright 2007 Flexiplan Co., Ltd. Powered by ThaiEshop.NET