ข้อมูลทั่วไปเรื่องไม้
ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกลของไม้ในไทย
ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกลของไม้ในไทย
ตารางคุณสมบัติทางกลของไม้ในไทย จากบทความเรื่องการทดสอบวัสดุ โดย ผศ.ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์ โดยใช้หน่วย Ksc (Kilogram-force/square centimeter  download ที่นี่

ตารางคุณสมบัติทางกลของไม้ในไทย จากบทความเรื่องการทดสอบวัสดุ โดย ผศ.ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์ โดยใช้หน่วย Mpa (Megapascal = 1,000,000 newton per sqaure meter)
download ที่นี่

© Copyright 2007 Flexiplan Co., Ltd. Powered by ThaiEshop.NET