ข้อมูลทั่วไปเรื่องไม้
ข้อดีของไม้ที่เหนือกว่าวัสดุอื่น
ข้อดีของไม้ที่เหนือกว่าวัสดุอื่น
ข้อดีของการใช้ไม้ทดแทนวัสดุอื่นๆ 

1)ทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น ไม้เป็นวัสดุที่สามารถสร้างขึ้นมาใหม่หรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งต่างจากวัสดุอื่นๆ และไม้ก็ใช้ทดแทนวัสดุชนิดต่างๆได้ สิ่งแวดล้อมจะดีมากหากมีการปลูกป่าทดแทนด้วยต้นไม้ใหม่ๆเสมอเนื่องจากต้นไม้เติบโตเร็วนั้นจะช่วยขจัดคาร์บอนไดออกไซน์และผลิตออกซิเจนมากขึ้น

2)ทำให้เกิดมลภาวะต่ำ การก่อสร้างด้วยไม้ไม่ทำให้เกิดมลภาวะเท่ากับการก่อสร้างด้วยเหล็ก คอนกรีต การวิจัยในเรื่องการใช้พลังงานสำหรับผลิตชิ้นงานไม้ว่าใช้พลังงานประมาณ 350 KWH/M3 ขณะที่คอนกรีตใช้ 700 KWH/M3เหล็กใช้ 46,000 KWH/M3 และอลูมิเนียมใช้ 141,500 KWH/M3 จะเห็นได้ว่าไม้ใช้พลังงานในการผลิตชิ้นงานออกมาได้ต่ำกว่าซึ่งทำให้ก่อเกิดมลพิษได้น้อยกว่ามาก

3)เก็บเสียงได้ดี เนื้อไม้สามารถดูดซับเสียงได้ดี เพราะอัตราความเร็วของคลื่นเสียงที่ผ่านไม้มีค่าที่ต่ำกว่าวัสดุก่อสร้างอีกหลายประเภท ซึ่งไม้สนยังเป็นไม้ที่ใช้ทำผนังในโบส์ หรือสถานที่แสดงการดนตรีต่างๆ นอกจากนี้เครื่องดนตรีบางประเภทเช่น ไวโอลีน เปียโน ฯลฯ ก็ยังใช้ไม้สนเป็นชิ้นส่วนที่สำคัญของเครื่องดนตรีประเภทเหล่านี้

4)ป้องกันความร้อนได้ดี ไม้มีคุณสมบัติการนำความร้อนที่ต่ำ ทำให้ความร้อนจากภายนอกอาคารเข้ามาสู่ภายในภายนอกอาคารได้ยาก ดังนั้นจึงการสามารถลดการใช้พลังงานจากเครื่องปรับอากาศได้ หรือประหยัดไฟฟ้ามากขึ้นนั้นเอง โดยไม้ที่มีความชื้นที่ 12% เทียบเท่าความชื้นเมืองไทยจะมีการนำความร้อนที่ต่ำกว่าคอนกรีต 6 – 20 เท่าตัวและดีกว่าเหล็ก 400 เท่า

5)ปลอดภัยจากอันตรายเมื่อไฟไหม้ การพังทลายของอาคารที่มีโครงสร้างไม้จะพังได้ยากกว่า แม้ว่าไม้จะเป็นฉนวนเชื้อเพลิงได้อย่างหนึ่งแต่เมื่อเกิดเพลิงไหม้ ไม้จะมีคุณสมบัติที่รักษาความแข็งแรงขณะเกิดการเผาไหม้ได้ดี หากเทียบกับโครงสร้างเหล็กเมื่อเจอการเผาไหม้แล้วเหล็กจะไม่สามารถรักษาความแข็งแรงได้ดีเทียบเท่า ประกอบด้วยไม้มีคุณสมบัตินำความร้อนที่ต่ำกว่าเหล็กและคอนกรีตทำให้อาคารเกิดพังทลายอย่างรวดเร็วกว่า

6)เป็นฉนวนไฟฟ้า ไม้มีคุณสมบัติเป็นฉนวนป้องกันไฟฟ้าได้ดี หากสังเกตุทั่วไปบางประเทศยังใช้ไม้ในการทำเสาไฟฟ้าในที่ต่างๆ

7)ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
- ประหยัดค่าแรงงานเนื่องจากงานก่อสร้างด้วยโครงสร้างไม้ใช้เวลาทำที่สั้นกว่างานก่อสร้างแบบคอนกรีต
- ประหยัดค่าลงทุนกับเครื่องมือที่ใช้สำหรับงานไม้ เนื่องจากเป็นเครื่องมือทั่วไปที่ราคาไม่แพง ทำให้ลดต้นทุนในการใช้เครื่องมือก่อสร้างได้
- ลดความเสี่ยงจากการลงทุนในเรื่องค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเนื่องจากใช้เวลาก่อสร้างแบบโครงสร้างไม้ที่เร็วกว่างานก่อสร้างแบบโครงสร้างคอนกรีต
- ประหยัดพลังงานเนื่องจากวัสดุไม้มีคุณสมบัติทางธรรมชาติที่เป็นฉนวนกันความร้อน ทำให้ลดต้นทุนของการใช้วัสดุกันความร้อน
- ค่าใช้จ่ายในการทำฐานราก โครงสร้างของอาคารต่างๆ เนื่องจากไม้มีน้ำหนักเบา จึงทำให้ไม่จำเป็นต้องลงทุนกับค่าใช้จ่ายในการทำฐานราก และโครงสร้างอาคารเพื่อรับน้ำหนักมาก
© Copyright 2007 Flexiplan Co., Ltd. Powered by ThaiEshop.NET