Copper Azole คืออะไร
Copper Azole เป็นสารที่ปราศจากสารหนู (Arsenic) แต่สามารถป้องกันการผุกร่อนของไม้ที่เกิดจากเชื้อรา จุลลินทรีย์ และศัตรูไม้ เช่น ปลวก มอด แมลงต่างๆ ซึ่งไม้ผ่านการอัดน้ำยานี้สามารถใช้เหนือพื้นดินและสัมผัสหรือฝังลงในดิน น้ำยาชนิดนี้ได้มีการเริ่มใช้ตั้งแต่ปี 1992 และปัจจุบันมีการใช้เป็นน้ำยารักษาไม้ใน 15 ประเทศที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม จนทำให้น้ำยา Copper Azole นั้นกลายเป็นน้ำยาที่ใช้รักษาเนื้อไม้ทดแทนการใช้น้ำยา CCA (Copper Chromium Arsenic) ที่มีส่วนผสมของสารหนู (Arsenic) ที่ผลอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมแต่เป็นที่นิยมใช้ในหลายประเทศและเป็นน้ำยานิยมใช้ที่สุดในประเทศไทย เนื่องจากการปราศจากสารหนูใน Copper Azole นั้นจึงเป็นผลให้ไม้ที่ผ่านการอัดน้ำยา Copper Azole จึงกลายเป็นทางเลือกสำหรับ งานโครงสร้างบ้าน อาคาร รีสอร์ตที่ติดทะเล เฟอร์นิเจอร์ภายในและภายนอก งานตกแต่งภายนอกอาคารต่างๆ งานภายนอกต่างๆเช่น ระเบียงไม้ ระแนงไม้ ศาลาไม้ นอกจากนี้ยังรวมถึงงานสนามเด็กเล่นที่เด็กสามารถสัมผัสไม้ได้อย่างปลอยภัย

แม้ว่าส่วนผสมของน้ำยา Copper Azole จะแตกต่างกับน้ำยา CCA หรือน้ำยาชนิดอื่นที่นิยมใชกันอย่างแพร่หลายนั้น แต่น้ำยา Copper Azole ก็ยังให้คุณสมบัติบางอย่างที่เหมือนกับน้ำยาชนิดอื่นๆ เช่น ไม้ที่อัดน้ำยาเสร็จแล้วจะมีสีเขียว, วิธีการอัดน้ำยาก็ยังใช้ท่อน้ำยาที่มีแรงดัน เช่นเดียวกับน้ำยา CCA แต่สิ่งที่แตกต่างกับน้ำยา CCA คือน้ำยา Copper Azole นั้นมีคุณสมบัติดังนี้
1) ความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
2) น้ำยาปราศจากกลิ่น
3) คน และสัตว์สามารถสัมผัสได้โดยตรง
4) ปลอดภัยสำหรับช่างไม้ ที่ต้องสัมผัสไม้ ฝุ่นจากไม้ เป็นประจำ
5) ไม่มีผลระคายเคืองต่อคน สัตว์ ต้นไม้ สิ่งแวดล้อมต่างๆ ฯลฯ

สิ่งที่แตกต่างระหว่างน้ำยา Copper Azole กับน้ำยาชนิดอื่นเช่น CCA คือข้อจำกัดการใช้งานของน้ำยา ซึ่งองค์กรทางด้านสิ่งแวดล้อมในอเมริกา United States Environmental Protection Agency (EPA) ได้มีข้อกำหนดห้ามใช้สาร CCA รักษาเนื้อไม้เช่นเดียวกับยาฆ่าแมลงต่างๆ โดยห้ามใช้ในสถานที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย เช่น บ้าน และอาคารสถานที่ต่างๆ รวมไปถึงงานไม้ภายนอกที่คนใช้งาน เช่น ระเบียง ศาลา สนามเด็กเล่น ฯลฯ นอกจากนี้ในยุโรปก็ยังมีข้อกำหนดห้ามใช้สาร CCA เช่นเดียวกับในอเมริกา ขณะที่สาร Copper Azole นั้นได้มีการอนุญาติให้ใช้ได้

น้ำยา Copper Azole นี้ประกอบด้วย 2 ส่วนผสมหลักคือ
1) Copper หรือทองแดง ซึ่งปกติแล้วจะเป็นส่วนผสมหลักสำหรับท่อน้ำต่างๆหรือเหรียญเงินที่คนใช้กันในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามทองแดงนั้นมีคุณสมบัติที่ต่อต้านการทำลายจากปลวกและแมลงต่างๆ รวมถึงต้องกันการผุกร่อนของไม้ได้ดี
2) Organic Azole มีคุณสมบัติช่วยต้องกันเชื้อรา จุลลินทรีย์ ที่ซึ่งเป็นสาเหตุของการเน่า ผุ กร่อนของไม้ได้ โดยปัจจุบันสารชนิดนี้ก็ยังใช้สำหรับป้องกันเชื้อราสำหรับ ผลไม้ ถั่งลิสง และพืชผลชนิดอื่น

สำหรับอายุการใช้งานนั้น ไม้ RockyPine นั้นได้มีการใช้งานจริงมาทั่วโลก โดยน้ำยา Copper Azole ช่วยขยายอายุการใช้งานของไม้ได้อย่างมหาศาล จึงทำให้สามารถช่วยลดจำนวนความต้องการใช้ไม้ใหม่จากป่ามาทดแทนส่งผลให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดี ถ้าเปรียบเทียบไม้ที่มีการอัดน้ำยากับไม้ที่ไม่ได้อัดน้ำยานั้นอายุการใช้งานจะแตกต่างกันมาก จากผลทดสอบที่ U.S. Forest Products Laboratory ได้แจ้งว่าไม้ที่ไม่ได้อัดน้ำยาใช้ทั่วไปในงานก่อสร้างจะมีอายุการใช้งาน 1.8 – 3.6 ปีเท่านั้น ขณะที่ไม้อัดน้ำยา Copper Azole จะมีอายุการใช้งานมากกว่า 50 ปี จึงเป็นสาเหตุหลักที่งานก่อสร้างนั้นต้องใช้ไม้อัดน้ำยาและใช้ความเข้มข้นของน้ำยาให้ถูกต้องตามสภาพแวดล้อม

อุปกรณ์ที่ใช้งานกับไม้อัดน้ำยา Copper Azole
อุปกรณ์ยึดระหว่างไม้เช่น ตะปู ตะปูเกลียว ฯลฯ ควรเป็นสแตนเลสหรือเหล็กชุบสังกะสีหรือสิ่งที่ดีกว่าเพื่อป้องกันความชื้น นอกจากนี้วัสดุที่เป็นอลูมิเนียมนั้นไม่ควรใช้สำผัสกับไม้โดยตรง
© Copyright 2007 Flexiplan Co., Ltd. Powered by ThaiEshop.NET