ขนาดไม้ที่จำหน่าย
Decking Size and Standard Grade
25 x 89 x Length (2440, 3050, 3660, 4270, 4880, 6100) mm.
25 x 140 x Length (2440, 3050, 3660, 4270, 4880, 6100) mm.

Standard Size and Standard Grade
38 x 89 x Length (2440, 3050, 3660, 4270, 4880, 6100) mm.
38 x 140 x Length (2440, 3050, 3660, 4270, 4880, 6100) mm.
38 x 184 x Length (2440, 3050, 3660, 4270, 4880, 6100) mm.
38 x 235 x Length (2440, 3050, 3660, 4270, 4880, 6100) mm.
38 x 286 x Length (2440, 3050, 3660, 4270, 4880, 6100) mm.

Premium Grade

25 x 140 x Length (2440, 3050, 3660, 4270, 4880, 6100) mm.
© Copyright 2007 Flexiplan Co., Ltd. Powered by ThaiEshop.NET