การบำรุงรักษา
ไม่มีการความจำเป็นที่ต้องทาน้ำยาป้องกันปลวกเพิ่มเพื่อป้องกันการผุพังจากเชื้อรา จุลินทรีย์ หรือการทำลายไม้จากปลวก แมลงชนิดต่างๆ เนื่องจากได้มีการป้องกันจากน้ำยา Copper Azole ที่ถูกอัดไปในซึ่งจะทำให้ไม้มีอายุการใช้งานยาวกว่า 50 ปี แต่ทั้งนี้ควรป้องกันความชื้นจากสภาพอากาศจึงควรจะใช้วัสดุเคลือบผิวไม้เช่น สี หรือน้ำมันธรรมชาติสำหรับไม้ที่ช่วยป้องกันความชื้นก็จะช่วยให้อายุการใช้งานไม้นั้นนานขึ้น ซึ่งโดยปกติแล้วควรมีการเคลือบผิวทุกปีเพราะจะช่วยให้สีของไม้ดูใหม่อยู่เสมอด้วย
© Copyright 2007 Flexiplan Co., Ltd. Powered by ThaiEshop.NET