ข้อแตกต่างระหว่างน้ำยา CCA กับ Copper Azole
ข้อแตกต่างระหว่าง CCA กับ Copper Azole (CA)

ไม้อัดน้ำยา CCA (Copper Chrome arsenic) นั้นคือไม้ที่ถูกอัดด้วยน้ำยาที่ประกอบด้วยสารทองแดง โครเมี่ยมและสารหนู เพื่อให้อายุการใช้งานไม้นั้นนานขึ้นจึงเป็นเหตุผลหลักที่น้ำยาชนิดนี้เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับงานภายในและภายนอกอาคารต่างๆ รวมถึงใช้สำหรับของเล่นไม้ในสนามเด็กเล่น ไม้ระเบียง รั้ว กำแพงต่างๆ ฯลฯ แต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันนี้น้ำยาชนิดนี้เป็นที่ถูกต้องข้อกำจัดการใช้งานเนื่องจากมีเป็นไม้ที่อัดน้ำยาชนิดนี้มีความเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพของสิ่งมีชีวิต คน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม

น้ำยา CCA นั้นได้เริ่มใช้กันมาตั้งแต่ปี 1933 และเป็นที่รู้จักทั่วโลก โดยสารทองแดง (Copper) และสารหนู (Arsenic) นั้นทำหน้าที่เป็นตัวป้องกันการทำลายไม้จากแมลง ปลวก และจุลลินทรีย์ เชื้อราต่างๆ ให้กับไม้ ส่วนโครเมี่ยม (Chorom) นั้นทำหน้าที่เก็บกักสารทองแดง (Copper) และสารหนู (Arsenic) ไว้ในไม้เพื่อลดความเสี่ยงที่สารเหล่านี้จะไหลออกจากไม้มาได้ น้ำยา CCA นั้นจะทำให้ไม้ที่ถูกอันน้ำยามีสีเขียว ทั้งนี้ประเทศที่ใช้น้ำยา CCA มากที่สุดคือ นิวซีแลนด์ อเมริกา และออสเตรเลีย

Copper Azole ทางเลือกใหม่แทน CCA
Copper Azole เป็นน้ำประเภทใช้น้ำเป็นตัวทำละลายซึ่งมีประกอบด้วยสารตัวหลักคือ ทองแดง (Copper) ที่ประกอบด้วย Carbon-based Tebuconnazole และ Propiconazole ที่เป็นสารกันเชื้อราและแมลง ดังนั้นไม้ที่ผ่านการอัดน้ำยาชนิดนี้จึงสามารถป้องกันการผุพังจากเชื้อรา จุลลินทรีย์ รวมถึงปลวก มอด แมลงชนิดต่างๆ Copper Azole นั้นยังเป็นน้ำยาที่นิยมใช้สำหรับตระกูลไม้เนื้ออ่อนชนิดต่างๆรวมถึงไม้ตระกูลสน เช่น Southern pine, Red pine, Ponderosa pine, Hem-fir and Douglas fir

ประเภทการใช้งานของ Copper Azole
น้ำประเภทใช้น้ำเป็นตัวทำละลายอย่างเช่น Copper Azole ทำให้ไม้นั้นปราศจากมลพิษต่างๆ พื้นผิวไม้นั้นสามารถทำสีได้เมื่อไม้นั้นแห้งจากการอัดน้ำยา ปัจจุบันน้ำยา Copper Azole นั้นถูกใช้สำหรับ millwork ไม้สำหรับทำโครงหลังคา ผนังตกแต่งต่างๆ ไม้อัด ไม้โครงสร้าง เสารั้ว เสาอาคาร และเสาไฟฟ้า หรือเสาเข็มไม้ที่ใช้จุมน้ำในท่าเรือ และนั้นงานไม้ต่างๆ ที่แบ่งเป็นประเภทไม้ใช้งานคร่าวๆจากปริมาณการใช้น้ำยาเป็นระดับ เช่น ประเภทไม้ที่ใช้โดยไม่สัมผัสผิวดิน(Level H3) ประเภทไม้ที่ใช้สัมผัสผิวดินโดยตรงหรือฝังดิน (Level H4) ประเภทไม้ที่ใช้สัมผัสน้ำโดยตรง (Level H5) หรือประเภทไม้ที่ใช้สัมผัสน้ำเค็มโดยตรง (Level H5) เช่น ไม้ที่ท่าเรือต่างๆ


COPPER AZOLE vs CCA
1 สูตรผสมทางเคมี
Copper Azole = น้ำยาใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย ประกอบด้วยสาร Copper, Tebuconazole, Boric Acid
CCA = น้ำยาใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย ประกอบด้วยสาร Copper, Chromium, Arsenic 

2 ลักษณะของไม้ที่ผ่านการอัดน้ำยา
Copper Azole = ไม้สีค่อนข้างเขียวเมื่อใช้งานถูกแสงแดดสักระยะจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล (Honey Brown) หลังจากนั้นจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเทาอย่างช้าๆ
CCA = ไม้สีเขียวเมื่อใช้งานสักระยะจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเทาอย่างช้าๆ 

3 ผลต่อสิ่งแวดล้อม
Copper Azole = มีสารพวกโลหะเป็นส่วนผสมในไม้ปริมาณต่ำและรวมถึงในเศษไม้และ ฝุ่นละอองจากไม้
CCA = มีสารพวกโลหะเป็นส่วนผสมในไม้ปริมาณสูงและรวมถึงในเศษไม้และ ฝุ่นละอองจากไม้
 
4 การกำจัดเศษไม้
Copper Azole = สามารถกำจัดได้โดยการฝังดิน หรือเผาได้ในที่ที่ถูกกำหนด
CCA = ต้องทำการฝังดินอย่างเดียว แต่การเผาเป็นการสร้างมลพิษ
© Copyright 2007 Flexiplan Co., Ltd. Powered by ThaiEshop.NET