การรับประกันและการชดเชยค่าเสียหาย
การรับประกันสินค้าและการชดเชยค่าเสียหาย 

ไม้ RockyPine รับประกันเมื่อมีการใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามข้อมูลการใช้ไม้สำหรับที่พักอาศัยและอาคารทั่วไป โดยขอบข่ายของการรับประกันนั้นจะครอบคลุมเฉพาะเรื่องความเสียหายที่เกิดจากปลวก แมลงต่างๆ รวมถึงการผุกร่อนจากเชื้อรา จุลินทรีย์ เท่านั้น การรับประกันนี้มีระยะเวลา 10-20 ปี 

การรับประกันจะครอบคลุมก็ต่อเมื่อการใช้ไม้ถูกต้องตามคุณลักษณะการใช้งาน เช่น RockyPine(CA-AG) or (Copper Azole Above Ground) เป็นไม้ที่ใช้งานเหนือพื้นดินทั่วไปโดยห้ามใช้สัมผัสบนดินหรือมีการใช้งานสัมผัสน้ำตลอด เช่น แช่น้ำ ส่วน RockyPine (CA-GC) or (Copper Azole – Ground Contact) เป็นไม้ที่ใช้งานทั่วไปและสัมผัสผิวดินได้โดยตรง แต่ห้ามมีการสัมผัสน้ำอยู่ตลอดหรือแช่น้ำ ส่วนกรณีการใช้ไม้ที่ต้องสัมผัสน้ำอยู่ตลอดหรือแช่น้ำนั้นจะต้องเป็นไม้ที่ผ่านการอัดน้ำยาเข้มข้นตามตรงคุณลักษณะการใช้งานเท่านั้นจึงจะมีการรับประกันไม้ 

การชดเชยความเสียหายนั้นจะเป็นการเปลี่ยนชิ้นงานไม้ที่เสียหายโดยไม่ได้รวมถึงจำนวนไม้ทั้งหมดที่สั่งตามเอกสารที่ทำการซื้อขายและจะรับประกันอยู่ภายในระยะเวลา 10-20 ปีโดยนับจากวันที่มีการสั่งซื้อไม้เท่านั้น โดยจะไม่ได้รับผิดชอบถึงการติดตั้งชิ้นงานไม้หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการติดตั้งชิ้นงานไม้นั้นๆ รวมถึงความเสียหายที่เป็นลักษณะธรรมชาติของไม้ทั่วไปเช่น การเปลี่ยนสีของไม้ การยืดหดตัว การบิดงอ การโก่งตัว เชื้อราชนิดที่ไม่ได้ทำให้เกิดความผุพังของไม้ และความเสียหายทั่วไปจากการใช้งานทั่วไปนอกเหนือจากความเสียหายจากปลวก แมลง และการผุกร่อน นอกจากนี้การรับประกันนี้จะไม่ได้รวมถึงความเสียหายจากการใช้งานด้านโครงสร้างต่างๆ เช่น การใช้ท่อนไม้เป็นฐานราก เสา คาน ผนัง ต่างๆที่ใช้รับน้ำหนักบ้านหรืออาคารชนิดต่างๆ ซึ่งขึ้นอยู่การคำนวนการรับหนักโครงสร้างของวิศวกรหรือผู้นำไปใช้งานให้ถูกต้อง 

หากมีข้อสงสัยหรือเกี่ยวกับการรับประกันสินค้าสามารถติดต่อสอบถามได้จาก

บริษัท เฟล็กซี่แพลน ดีไซน์ จำกัด
3 สุขาภิบาล 2 ซอย 11 แยก 2-3 เขตประเวศ แขวงประเวศ กทม.10250
ติดต่อ: คุณเกริกวิชญ์ กฤษฎาพงษ์, คุณธัญญลักษณ์ สมศรี
โทร : (662)329-1336-9,(662)726-4257-8,
(662)726-4560-4 ext. 112
แฟล็ก : (662)-2726-4255
มือถือ : 668-4141-4466
อีเมล์ : krerkwich@baannatura.com
© Copyright 2007 Flexiplan Co., Ltd. Powered by ThaiEshop.NET