สินค้าและข้อมูลเบื้องต้น

RockyPine คือไม้สนเหลืองจากอเมริกาตอนเหนือที่มีความแข็งแรงเทียบเท่าไม้เนื้อแข็งในประเทศไทย และเป็นไม้ที่มีความแข็งแรงและความหนาแน่นที่สุดในตระกูลไม้สน โดยไม้ RockyPine ได้ผ่านกระบวนการอัดน้ำยา Copper Azole ป้องกันการผุกร่อนของไม้ที่เกิดจากเชื้อรา จุลลินทรีย์ และศัตรูไม้ เช่น ปลวก มอด แมลงต่างๆ โดยไม่ได้ทำให้ไม้เสียคุณสมบัติตามธรรมชาติของไม้ ทำให้อายุการใช้งานไม้ยาวนานกว่า 50 ปี 

นอกจากนี้ยังไม่มีผลระคายเคืองต่อคน สัตว์ ต้นไม้ สิ่งแวดล้อมต่างๆ จึงทำให้คน และสัตว์สามารถสัมผัสกับไม้ได้โดยตรง ปลอดภัยสำหรับช่างไม้ที่ต้องสัมผัสไม้และฝุ่นจากไม้เป็นประจำ และปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งแตกต่างกับไม้อัดน้ำยาในประเทศไทยทั่วไปที่มากมีสารหนู (Arsenic) ที่ใช้ป้องกันปลวกที่มีผลต่อสุขภาพคนและสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

        

สรุปข้อดีคร่าวๆของไม้ RockyPine
- ราคาสมเหตุสมผล
- มีความแข็งแรงเทียบเท่าไม้เนื้อแข็งในไทย
- มีความแข็งแรงสูงที่สุดในตระกูลไม้สน
- มีความหนาแน่นสูงที่สุดในตระกูลไม้สน
- มีเกรดไม้ Premium ให้เลือกซึ่งหน้าไม้จะสวยงามและมีตาไม้เล็กและแทบจะไม่มีตาไม้ในหน้าไม้นั้น
- ผ่านการอัดน้ำยา Copper Azole ป้องกันการผุกร่อนที่เกิดจากเชื้อรา จุลลินทรีย์ และศัตรูไม้ เช่น ปลวก มอด แมลงต่างๆ
- ไม้อัดน้ำยา Copper Azole มีความทนทานสูงสามารถใช้งานได้นานกว่า 50 ปี
- น้ำยา Copper Azole ที่ใช้ปลอดภัยต่อคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม
- ลายไม้สีทองสวยงาม สามารถย้อมสีไม้ต่างๆได้ง่าย

          

© Copyright 2007 Flexiplan Co., Ltd. Powered by ThaiEshop.NET