ผลงานหนังสือ

  http://www.baannatura.com/public/images/Feng_Shui/nature_pics/FengShui_largest.jpg

  “ฮวงจุ้ย ชะตาฟ้า คนลิขิต”
ผู้เขียน : เกริกวิชญ์ กฤษฎาพงษ์
จำนวน : 184 หน้า
ขนาดรูปเล่ม : 144 x 210 x 11 มม.
เนื้อในพิมพ์ : ขาว-ดำ (สีเดียว) / สี
ชนิดปก : ปกอ่อน
ชนิดกระดาษ : กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ : ฟรีมายด์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์ : มกราคม 2555
จัดจำหน่าย : ร้านหนังสือนายอินทร์, ร้านหนังสือซีเอ็ด                      
E-shop :  “ฮวงจุ้ย ชะตาฟ้า คนลิขิต”

                            เนื้อหาโดยสังเขป : หนังสือเล่มนี้จะเปิดเผยความรู้ทางภูมิปัญญาจีน โดยเฉพาะโหราศาสตร์จีนและฮวงจุ้ยที่อ้างอิงถึงพลังธรรมชาติที่มีอยู่จริงและสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความสำเร็จของมนุษย์ในเรื่องต่างๆ ได้อย่างมีเหตุมีผลทางวิทยาศาสตร์ ปราศจากความเชื่องมงายที่ยังไร้ข้อพิสูจน์

• ปัจจัยสู่ความสำเร็จของมนุษย์

• การเกิดขึ้นของ “ดวงชะตา” และการแก้ไข “ดวงชะตา”

• หลักการของ “ฮวงจุ้ย” ในทางวิทยาศาสตร์

• หยินหยาง...พื้นฐานของทุกสรรพสิ่งในโลก

• ความสัมพันธ์ของระบบธาตุทั้ง 5 และการประยุกต์ใช้ เพื่อเสริมดวงชะตา เสริมฮวงจุ้ย

• การเลือกอาชีพตามธาตุต่างๆ ให้เหมาะสมกับดวงชะตาของตนเอง

• ความสัมพันธ์ของ “ฮวงจุ้ย” และ “ดวงดาว” ที่ส่งผลต่อความรุ่งเรืองและล้มเหลว

• การทายเหตุการณ์ประจำปีสำหรับบ้านและอาคารที่หันหน้าในทิศทางต่างๆ

• การจัดสิ่งของตามบริเวณบ้านแบบง่ายๆ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเพื่อหลีกเลี่ยงเคราะห์ร้าย

• ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่มนุษย์ทำเอง ดวงชะตา และฮวงจุ้ย

• ฯลฯ อีกมากมาย

พบคำตอบได้ในหนังสือเล่มนี้ ! 

 

“ฮวงจุ้ย ทำเลทอง” 

ผู้เขียน : เกริกวิชญ์ กฤษฎาพงษ์
จำนวน : 176 หน้า
ขนาดรูปเล่ม : 145 x 210 x 10 มม.
เนื้อในพิมพ์ : ขาว-ดำ / สี
ชนิดปก : ปกอ่อน
ชนิดกระดาษ : กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ : ฟรีมายด์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์ : มิถุนายน 2556
จัดจำหน่าย : ร้านหนังสือนายอินทร์, ร้านหนังสือซีเอ็ด
E-shop  : “ฮวงจุ้ย ทำเลทอง”


                            เนื้อหาโดยสังเขป : พลังของศาสตร์ฮวงจุ้ย คือ พลังของธรรมชาติ ทำเลที่ดีคือแหล่งเก็บกักพลังงานซึ่งต้องอาศัยการพิจารณาจากหลายปัจจัย สิ่งสำคัญคือการคิดอย่างมีเหตุผลและปราศจากความเชื่องมงาย อันจะนำไปสู่การคัดเลือกทำเลที่ดีด้วยตนเองได้ในเบื้องต้น หนังสือฮวงจุ้ยทำเลทองเล่มนี้ กล่าวถึงเรื่องที่คุณควรทราบในการพิจาณาเลือกทำเล ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้

• อธิบายถึงฮวงจุ้ยเชิงชัยภูมิและฮวงจุ้ยเชิงปราณพลังงานเบื้องต้น

• พิจารณาแหล่งจ่ายพลังงานเพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในแต่ละทำเล

• เจาะลึกทำเลทางสามแพร่งว่าร้ายหรือดีอย่างไร

• อธิบายทำเลมังกรน้ำ มังกรภูเขา มังกรที่ราบ และทำเลที่เรียกว่าหัวมังกร

• พิจารณาการเก็บสะสมพลังงานในแต่ละทำเล

• พิจารณารูปทรงของที่ดินและอาึคาร

• พิจารณาแหล่งจ่ายพลังงานเข้าภายในบ้านและอาคาร

• อธิบายวิธีการปรับพื้นที่รอบบ้านและอาคารให้สะสมพลังงาน

• อธิบายหลักการเลือกบ้านในโครงการเบื้องต้น

• พิจารณาถึงสิ่งแวดล้อมในแต่ละทำเล เช่น ลม น้ำ กระแสแม่เหล็กโลก แสง สี เสียง คลื่น การถ่ายเทอากาศ และอุณหภูมิ

ติดตามอ่านรายละเอียดได้ในหนังสือเล่มนี้ !
© Copyright 2007 Flexiplan Co., Ltd. Powered by ThaiEshop.NET