บทความตีพิมพ์
ปฏิกิริยา 5 ธาตุกับอาชีพ
ปฏิกิริยา 5 ธาตุกับอาชีพ
                                      
                          โดย อ.เกริกวิชญ์  กฤษฎาพงษ์

     หลายคนคงสงสัยว่าอาชีพแต่ละอาชีพมีความเป็นธาตุได้อย่างไร แต่เนื่องด้วยหลักการของศาสตร์จีนโบราณสามารถมองทุกสรรพสิ่งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมเป็นธาตุทั้ง 5 ได้ดังนั้นอาชีพแต่ละอาชีพก็มีความเป็นธาตุในตัวเองอยู่ ซึ่งอาชีพที่ทำอยู่นี้ยังสามารถพิจารณาเป็นการปรับดวงชะตาได้ด้วย เช่น คนที่ชอบธาตุน้ำหรือมีธาตุน้ำให้คุณก็ทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธาตุน้ำ ก็จะเปรียบเสมือนการใช้อาชีพปรับดวงชะตา โดยก่อนที่เราจะแยกแยะว่าแต่ละอาชีพเป็นธาตุอะไรเราต้องเข้าใจความหมายของธาตุนั้นๆเสียก่อน โดยเรามาลองดูความหมายคร่าวๆของแต่ละธาตุก่อน 

     1)  ธาตุไม้ หมายถึง การพัฒนา เมตตา วิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆแตกกิ่งก้านสาขาจึงมองได้ว่าเหมือนการพัฒนาไปเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทางด้านการศึกษา วิชาการต่างๆ หรือ ความคิดสร้างสรรค์ที่เติบโตขึ้น นอกจากนี้ต้นไม้ยังให้ความร่มรื่นต่อสัตว์อื่น มีผลมีดอกให้คนนำไปใช้ประโยชน์จึงเปรียบเสมือนต้นไม้มีความเมตตาต่อสรรพสิ่งอื่นๆ ส่วนในเชิงวัตถุธาตุนั้นก็หมายถึงสิ่งของที่เป็นไม้จริงๆหรือเป็นผลผลิตมาจากไม้ 

     2)  ธาตุไฟ หมายถึง ความโดดเด่น ชื่อเสียง การแสดงออก การให้ความอบอุ่น การให้ความรู้ให้กระจ่าง ตรงไปตรงมาไฟที่ลุกโชกช่วงเปรียบเสมือนความโดดเด่น การแสดงออก ความชื่อเสียง ขณะที่แสงสว่างจากธาตุไฟเช่น พระอาทิตย์นั้นให้ความอบอุ่นกับสรรพสิ่งในโลก หรือในความมืดแสงสว่างที่ส่องไปในทิศทางเช่นไฟฉายให้เราเห็นสิ่งต่างๆก็เหมือนกับการทำให้เรากระจ่างและเข้าใจในสิ่งนั้น ส่วนในเชิงวัตถุธาตุนั้นจะเป็นวัสดุที่มาจากปิโตเคมี เช่น พลาสติก 

     3)  ธาตุดิน หมายถึง ความมั่นคง หนักแน่น อดทน ยึดมั่นดินเหมือนเป็นสิ่งที่รองรับสรรพสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้จึงเปรียบเสมือนความอดทน หนักแน่น เช่นเดียวกันกับภูเขาที่เป็นเนินดินสูงที่ไม่เปลี่ยนแปลงง่ายๆ นอกจากจะโดนทำลายทิ้งเปรียบเหมือนความ มั่นคง ยึดมั่นในสิ่งที่เป็นอยู่ ส่วนในเชิงวัตถุธาตุนั้นจะหมายถึงดินเผา เซรามิค หิน 

     4)  ธาตุทอง หมายถึง ความชัดเจน เร็วแรง เฉียบคม ความแข็งโลหะต่างๆเป็นวัตถุธาตุที่มีความแข็งที่สุดจึงเปรียบเสมือนความแข็ง ความชัดเจน ความแน่นอนเด็ดขาด หากสังเกตสิ่งของที่เคลื่อนไหวรวดเร็วต่างๆมักจะเป็นวัตถุธาตุทอง เช่น เครื่องจักร มอเตอร์ รถ ฯลฯ ส่วนในเชิงวัตถุธาตุนั้นจะหมายถึงโลหะ เงิน ทอง 

     5)  ธาตุน้ำ หมายถึง ปัญญา ความลึกซึ้ง การพลิกแพลง ปรับตัว เรื่องเพศ น้ำเป็นวัตถุที่มีความใสเปรียบเสมือนปัญญา ความคิดที่ลึกซึ้ง นอกจากนี้น้ำเป็นสิ่งที่สามารถไหลไปได้ทุกแห่งหน เปลี่ยนรูปร่างตามภาชนะที่บรรจุได้จึงเปรียบเสมือนกับการพลิกแพลง ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งต่างๆนั้นได้ ส่วนเรื่องเพศนั้นเป็นสิ่งที่มีน้ำมาเกี่ยวข้องด้วยจึงมองได้ว่าธาตุน้ำมันความสัมพันธ์กับเรื่องเพศ ส่วนในเชิงวัตถุธาตุนั้นจะหมายถึงน้ำจริงๆ
 
     จากข้อมูลข้างต้นหากอาชีพต้องใช้ความทักษะที่เกี่ยวข้องกับความหมายตามธาตุต่างๆอาชีพนั้นหรือสินค้าที่ทำในกิจการนั้นๆเป็นวัตถุธาตุตรงกับธาตุใดใน 5 ธาตุนั้นก็จะมีธาตุดังกล่าวเป็นส่วนประกอบ เช่น นักออกแบบเฟอร์นิเจอร์เหล็ก อย่างอาชีพนี้ก็จะมีธาตุไม้กับธาตุทองผสมกันอยู่เนื่องจากอาชีพออกแบบต้องใช้การพัฒนาศึกษาสิ่งใหม่ๆมาออกแบบสินค้า และใช้ความคิดสร้างสรรค์อยู่เสมอ ส่วนเฟอร์นิเจอร์เหล็กเป็นวัตถุธาตุที่เป็นโลหะจึงเป็นธาตุทอง เป็นต้น


เราลองมาดูอาชีพที่เกี่ยวข้องกับแต่ละธาตุดังนี้

     1)  ธาตุไม้ (อาชีพเกี่ยวกับการพัฒนา เมตตา วิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ )
     -  อาชีพที่ต้องใช้พลังของธาตุไม้ เช่น นักประพันธ์ อาจารย์ นักออกแบบ นักประดิษฐ์ ประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร การขาย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ศิลปิน เป็นต้น
     -  อาชีพที่มีวัตถุธาตุเป็นธาตุไม้ เช่น ขายไม้ เฟอร์นิเจอร์ไม้ การเกษตร จัดสวน ขายดอกไม้ เครื่องเขียน ขายหนังสือ ขายกระดาษ โรงพิมพ์ ขายยา ขายผ้า ขายผลไม้ เป็นต้น

     2)  ธาตุไฟ (อาชีพเกี่ยวกับความโดดเด่น ชื่อเสียง การแสดงออก การให้ความอบอุ่น การให้ความรู้ให้กระจ่าง)
     -   อาชีพที่ต้องใช้พลังของธาตุไฟ เช่น โฆษณา ดารา นักร้อง นักแสดง เสริมสวย ห้างสรรพสินค้า นักวิทยาศาสตร์ ที่ปรึกษา นักปราชญ์ ครูอาจารย์ พระ นักสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น
     -   อาชีพที่มีวัตถุธาตุเป็นไฟ เช่น ไฟฟ้า อิเล็คโทรนิค คอมพิวเตอร์ ถ่ายรูป ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม แก๊ส พลังงาน น้ำมัน พลาสติก อาหารปิ้งย่าง เป็นต้น

     3)  ธาตุดิน (อาชีพเกี่ยวกับความมั่นคง หนักแน่น อดทน ยึดมั่น) 
     -    อาชีพที่ต้องใช้พลังธาตุดินจะเกี่ยวกับเรื่องเครดิต ความน่าเชื่อถือ ความมั่นคง เช่น รักษาความปลอดภัย ราชการ ที่ปรึกษา บัญชี หรือเกี่ยวกับการเป็นจุดศูนย์กลางรองรับเรื่องอื่น เช่น ตัวแทนจำหน่าย นายหน้า ออแกนไนเซอร์ ฝ่ายอำนวยการ เป็นต้น
     -    อาชีพที่มีวัตถุธาตุเป็นดิน เช่น อสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน ก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง กระเบื้อง หิน ปูน ทราย เซรามิค โกดัง หยก อาหารสัตว์ ขายโลงศพ สัปเหร่อ ทำสุสาน เป็นต้น

     4)  ธาตุทอง (อาชีพเกี่ยวกับความชัดเจน เร็วแรง เฉียบคม ความแข็ง)
     -  อาชีพที่ต้องใช้พลังธาตุทองเช่น นักปฏิวัติ นักปฏิรูป ทนายความ ผู้พิพากษา นักปกครองบริหาร เป็นต้น
     -  อาชีพที่มีวัตถุธาตุทอง (โลหะ) เช่น การเงิน เงินทุน หลักทรัพย์ โรงรับจำนำ ทองคำ ขายรถยนต์ เหล็ก อุปกรณ์โลหะ เครื่องจักร อาวุธ นาฬิกา แว่นตา ตัดไม้ เป็นต้น

     5)  ธาตุน้ำ (ปัญญา ความลึกซึ้ง การพลิกแพลง ปรับตัว เรื่องเพศ) 
     -  อาชีพที่ต้องใช้พลังธาตุน้ำเช่น งานวิจัย นักสืบ ซื้อขายแลกเปลี่ยน นักข่าว นักสำรวจ นักขาย นักการทูต การเดินทาง การขนส่ง จัดทัวร์ท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ ฝ่ายการเงิน ธนาคาร บัญชี งานบริการ เป็นต้น
     -  อาชีพที่มีวัตถุธาตุน้ำ เช่น ชลประทาน ขายน้ำเครื่องดื่ม ประมง ผลิตขายเกลือ เลี้ยงสัตว์น้ำ อาหารทะเล ไอศกรีม น้ำแข็ง บาร์เบียร์เหล้า ไนต์คลับ คาราโอเกะ อาบอบนวด สถานที่เริงรมย์ การพนัน สิ่งผิดกฎหมาย งานประเภทที่ทำเวลากลางคืน เป็นต้น

     อาชีพแต่ละอาชีพมีความเป็นธาตุอยู่เช่นตัวอย่างที่ยกมาข้างต้น เมื่อเราทราบความเป็นธาตุของแต่ละอาชีพแล้วเราก็สามารถเลือกอาชีพที่เป็นธาตุให้คุณและหลีกเลี่ยงอาชีพธาตุให้ธาตุกับตัวเราได้เพื่อเป็นการปรับชะตาชีวิตให้ดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการเลือกอาชีพเพื่อปรับดวงชะตาให้ดีขึ้นยังสามารถพิจารณาจากวงจรปฏิกิริยา 5 ธาตุที่เกี่ยวกับกับบางธาตุก่อเกิดอีกธาตุ บางธาตุทำลายหรือควบคุมอีกธาตุ หรือบางธาตุถ่ายเทกำลังของอีกธาตุ เช่น คนที่ชอบธาตุถ่ายเท จะเหมาะกับอาชีพนักพูด พิธีกร คนที่ชอบธาตุที่ก่อเกิดธาตุของตนเองก็จะต้องทำอาชีพที่มีการค้นคว้ามั่นศึกษาเรียนรู้ตลอด เป็นต้น ภาพวงจรปฎิกิริยา 5 ธาตุที่มีการถ่ายเท ส่งเสริม หรือพิฆาตกัน
(ภาพจาก www.modernfs.com)

     หลักการก่อเกิด ถ่ายเท พิฆาตกันระหว่างธาตุนั้นเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องนำมาพิจารณาเป็นส่วนสำคัญอย่างมากส่วนหนึ่งในการเลือกอาชีพเพื่อปรับดวงชะตาให้สมบูรณ์แบบมากขึ้นโดยพิจารณารวมกับหลักการของอาชีพจาก 5 ธาตุ (ไม้ ไฟ ดิน ทอง น้ำ)ที่กล่าวข้างต้น แต่การจะรู้ว่าคนแต่ละคนจะชอบการถ่ายเท ก่อเกิด พิฆาตของแต่ละธาตุนั้นจะต้องได้รับการอ่านดวงชะตาและตีความจากซินแสผู้มีประสบการณ์ก่อนจึงจะสามารถนำหลักการด้านนี้มาพิจารณาในการเลือกอาชีพที่เหมาะสมได้
© Copyright 2007 Flexiplan Co., Ltd. Powered by ThaiEshop.NET