บทความตีพิมพ์
ปฏิกิริยา 5 ธาตุกับชะตาชีวิต
ปฏิกิริยา 5 ธาตุกับชะตาชีวิต

                          โดย อ.เกริกวิชญ์ กฤษฎาพงษ์

     จากวงจรถ่ายเทและควบคุมของปฏิกิริยา 5 ธาตุนั้นเราสามารถวิเคราะห์โดยจะอ้างอิงจากธาตุหนึ่งธาตุใดเป็นหลักแล้วหาความสัมพันธ์ระหว่างธาตุที่เราอ้างอิงกับอีกธาตุหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ว่าคนแต่ละคนเป็นธาตุอะไรโดยการเปรียบเทียบจากการแปลงวันเดือนปีเวลาเกิดเป็นธาตุตามหลักทุกสรรพสิ่ง  สามารถมองเป็นธาตุได้หมด เช่น 
 
รูปแผนผังวงจรธาตุ
 
     

                   รูปแผนผังวงจร 5 ธาตุ
           ภาพจาก
 
http://www.modernfs.com/

     ตัวอย่างคนธาตุดิน ก็จะมีหลักการเปรียบเทียบระหว่าง ธาตุดินกับธาตุทอง ธาตุดินกับธาตุน้ำ ธาตุดินกับธาตุไม้ ธาตุดินกับธาตุไฟ โดยพิจารณาดังนี้

     1) ธาตุทอง เปรียบเสมือนธาตุลูกของคนธาตุดิน โดยธาตุดินจะต้องถ่ายเทกำลังไปส่งเสริมเหมือนดินที่สะสมตัวกันจะเป็นแร่ธาตุหรือโลหะ

     2) ธาตุน้ำ เปรียบเสมือนโชคลาภของคนธาตุดิน โดยธาตุดินจะต้องถ่ายเทกำลังไปควบคุมพิฆาตธาตุน้ำ เหมือนดินที่กั้นเป็นเขื่อนกันน้ำควบคุมน้ำเก็บกักน้ำ 

     3) ธาตุไม้ เปรียบเสมือนอำนาจ ภาระหน้าที่ของคนธาตุดิน โดยธาตุไม้จะควบคุมพิฆาตธาตุดินเหมือนหญ้าที่ปกคลุมดิน หรือ ต้นไม้ที่ดูดซึมสารอาหารจากดิน ดังนั้นมองกลับเสมือนธาตุคนดินต้องแบกรับแรงกดดันจากธาตุไม้จึงมองได้ว่าเสมือนภาระ อำนาจ หน้าที่ที่ธาตุดินต้องแบกรับ โดยการมีอำนาจก็เหมือนมีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ

     4) ธาตุไฟ เปรียบเสมือนธาตุก่อเกิดส่งเสริมกำลังให้คนธาตุดิน เพราะไฟเผาสิ่งของต่างๆก็จะกลับกลายเป็นขี้เถ้าหรือธาตุดิน


    โดยการเปรียบเทียบธาตุแต่ละธาตุซึ่งกันและกันดูได้จากตารางนี้

ธาตุหลักที่ต้องการเปรียบเทียบ

ธาตุถ่ายเท

ธาตุโชคลาภ

ธาตุอำนาจ

ธาตุส่งเสริม (ก่อเกิด)

ธาตุส่งเสริม (คู่ธาตุ)

ดิน

ทอง

น้ำ

ไม้

ไฟ

ดิน

ทอง

น้ำ

ไม้

ไฟ

ดิน

ทอง

น้ำ

ไม้

ไฟ

ดิน

ทอง

น้ำ

ไม้

ไฟ

ดิน

ทอง

น้ำ

ไม้

ไฟ

ดิน

ทอง

น้ำ

ไม้

ไฟ


     จากตารางนี้เราสามารถเปรียบเทียบได้ว่าแต่ละธาตุเป็น ธาตุถ่ายเท โชคลาภ อำนาจ ส่งเสริม ของกันและกันซึ่งเป็นหลักการนำมาใช้ในเรื่องของ ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์ยาม เป็นอย่างมาก อย่างไรก็ ธาตุถ่ายเท โชคลาภ อำนาจ ส่งเสริม มีทั้งเป็นการให้คุณและให้โทษ เช่น ธาตุโชคลาภไม่ได้หมายความว่าจะเป็นโชคลาภเสมอไป จะต้องมีการพิจารณาโดยผู้มีความชำนาญของศาสตร์ด้านนี้ว่าโชคลาภเป็นสิ่งให้คุณหรือให้โทษ 

     ยกตัวอย่างในกรณีของวิชาดวงจีนเปรียบเทียบธาตุดินกับธาตุน้ำโดยจากตารางธาตุน้ำเป็นโชคลาภของธาตุดิน แต่เมื่อคนเกิดธาตุดินเมื่อจากธาตุน้ำ ไม่ได้หมายความว่าธาตุน้ำนั้นจะเป็นเงินทองโชคลาภเสมอไป แต่ยังต้องพิจารณาว่ารูปแบบดวงคนเป็นธาตุดินแข็งแรงเพียงพอหรือไม่ หากเป็นธาตุดินที่แข็งแรงเพียงพอก็จะมีกำลังไปควบคุมธาตุน้ำซึ่งกรณีนี้ธาตุน้ำจะเป็นโชคลาภเงินทองและเป็นธาตุให้คุณสำหรับคนธาตุดินแข็งแรง ขณะเดียวกันคนที่เกิดธาตุดินแต่กำลังธาตุดินอ่อนแอ เมื่อเจอธาตุน้ำกลับกลายเป็นให้โทษเพราะธาตุดินอ่อนแอไม่สามารถมีกำลังเพียงพอไปควบคุมธาตุน้ำได้เหมือนมีเขื่อนเก็บกับน้ำที่ไม่แข็งแรงพอน้ำทลายกำแพงดินลงมาได้ เช่นเดียวกับคนลงทุนสร้างเขื่อนหวังจะได้เก็บน้ำไว้ใช้แต่เขื่อนไม่มีกำลังเพียงพอโดนน้ำทำลาย แทนที่จะเป็นโชคลาภเงินทองกลับกลายเป็นต้องเสียเงินทองจากการลงทุนทำเขื่อน ดังนั้นสำหรับคนธาตุดินอ่อนเมื่อเจอธาตุน้ำหรือธาตุโชคลาภจึงกลายเป็นการให้โทษ

     ดังนั้นธาตุถ่ายเท ธาตุโชคลาภ ธาตุอำนาจ ธาตุส่งเสริม ไม่ได้หมายความว่าจะให้คุณหรือให้โทษเสมอไปเพียงแต่ต้องใช้การพิจารณา วิเคราะห์ ตีความจากซินแสผู้มีประสบการณ์ก่อนจึงจะรู้ว่าธาตุแต่ละธาตุให้คุณหรือโทษกับแต่ละบุคคลนั้นๆ  และหากเรารู้ว่าธาตุใดเป็นธาตุให้คุณและธาตุใดให้โทษเราก็สามารถประยุกต์สิ่งต่างๆรอบข้างเราให้เหมาะสมกับตัวเราได้ เช่น ธาตุทองเป็นธาตุให้คุณ เราก็เลือกใช้สิ่งของรอบข้างเราที่ทำจากโลหะแวววาว หรือเลือกใช้ของสีเงินบรอนซ์ สีทอง สีขาว ซึ่งเป็นสีของธาตุทองเพื่อเสริมดวงชะตาเราได้ก็จะทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรื่องได้ โดยการประยุกต์ใช้สิ่งของให้สอดคล้องกับธาตุให้คุณได้สามารถดูได้จากตารางดังนี้

           ตารางการประยุกต์ใช้สิ่งของให้สอดคล้องกับธาตุ

ธาตุ
รูปแบบพลังงาน
วัตถุธาตุ
สี
รูปทรงวัตถุ
ดิน
พลัง
รวมศูนย์
ดิน, หิน, รูปปั้น, ดินเผา, เซรามิค, คริสตัล (ธรรมชาติ)
สีเหลือง, ส้ม, น้ำตาล, ครีม, อิฐ, สีแทน
สี่เหลี่ยม
ทอง
พลังหมุน
ทะลวง
สิ่งของที่เป็นโลหะทุกชนิด สิ่งของที่มีความแวววาว
สีขาว, เงิน, ทอง
ทรงกลม หรือปากเปิด
น้ำ
พลัง
ไหลลง
น้ำพุ, ตู้ปลา, น้ำตก, ทะเล, คลอง
สีฟ้า, น้ำเงิน, ดำ
ลูกคลื่น หรือต่อเนื่อง
ไม้
พลังพุ่งขึ้น
ต้นไม้, ดอกไม้
สีเขียว (แก่ และอ่อน)
สูง หรือยาว
ไฟ
พลังกระจาย
หลอดไฟ, โคมไฟ, พลาสติก
สีแดง, ม่วงแดง, ชมพู
สูงแหลม หรือสามเหลี่ยม

© Copyright 2007 Flexiplan Co., Ltd. Powered by ThaiEshop.NET