Duplex 2 (96 ตารางเมตร)
บ้านเนทูรา แบบ Duplex 2
- พื้นที่ 96 ตารางเมตร โดยมีพื้นที่ภายในตัวบ้าน 64 ตารางเมตรและพื้นที่ภายนอกตัวบ้าน 32 ตารางเมตร
- พื้นที่ขั้นต่ำที่ใช้ปลูกสร้าง กว้าง 12 เมตร x ยาว 16 เมตร
- 2 ห้องน้ำ  2 ห้องนอน  2 ระเบียง
- พร้อมติดตั้งระบบไฟพร้อมสวิตช์ และปลั๊กของ National ทั้งหมด และดวงโคมดาวน์ไลท์
- พร้อมงานระบบประปา สุขภัณฑ์โถชักโครก อ่างล้างหน้า ก๊อกน้ำต่างๆ  รวมห้องอาบน้ำสำเร็จรูป .
- พร้อมตกแต่งภายในด้วยเฟอร์นิเจอร์ Built In ซึ่งประกอบด้วยตู้เสื้อผ้าและชุดครัว 

ราคา
- บ้านเนทูร่า Duplex 2 ภายนอกและภายในเป็นไม้สน ราคา  2,222,300  บาท
- บ้านเนทูร่า Duplex 2 ภายนอกเป็นไม้ฝาเคลือบเรซิน (siding) ภายในเป็นไม้สน ราคา  1,777,800 บาท
- ราคานี้ไม่รวม เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว, ค่าก่อสร้างฐานราก, ค่าขนส่งภายนอกบริเวณกรุงเทพฯและปริมณฑล, ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Exterior
Interior
Plan & Layout
© Copyright 2007 Flexiplan Co., Ltd. Powered by ThaiEshop.NET