J2 (32 ตารางเมตร)
บ้านเนทูรา แบบ J2
- พื้นที่ 32 ตารางเมตร โดยมีพื้นที่ภายในตัวบ้าน  25.6  ตารางเมตรและพื้นที่ภายนอกตัวบ้าน 6.4 ตารางเมตร
- ขนาดพื้นที่ต่ำสุดที่ใช้ปลูกสร้างบ้าน กว้าง 8 เมตร x ยาว  8  เมตร
- 1 ห้องนอน,1 ห้องน้ำ,1 ห้องรับแขก, 1 ระเบียง
- พร้อมติดตั้งระบบไฟพร้อมสวิตช์ และปลั๊กของ National ทั้งหมด และดวงโคมดาวน์ไลท์
- พร้อมงานระบบประปา สุขภัณฑ์โถชักโครก อ่างล้างหน้า ก๊อกน้ำต่างๆ  รวมห้องอาบน้ำสำเร็จรูป .
- พร้อมตกแต่งภายในด้วยเฟอร์นิเจอร์ Built In ซึ่งประกอบด้วยตู้เสื้อผ้า

ราคา 
- บ้านเนทูร่า Type J2 ภายนอกและภายในเป็นไม้สน ราคา   955,600   บาท
- บ้านเนทูร่า Type J2 ภายนอกเป็นไม้ฝาเคลือบเรซิน (Siding) ภายในเป็นไม้สน ราคา 766,700  บาท
- ราคานี้ไม่รวม เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว ค่าก่อสร้างฐานราก ค่าขนส่งภายนอกบริเวณกรุงเทพฯและปริมณฑล, ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Exterior
Interior
Plan & Layout
© Copyright 2007 Flexiplan Co., Ltd. Powered by ThaiEshop.NET