I (191 ตารางเมตร)
บ้านเนทูรา แบบ I
- พื้นที่ 191 ตารางเมตร โดยมีพื้นที่ภายในตัวบ้าน 126 ตารางเมตรและพื้นที่ภายนอกตัวบ้าน 65 ตารางเมตร
- ขนาดพื้นที่ต่ำสุดที่ใช้ปลูกสร้าง กว้าง 18 เมตร x ยาว 19 เมตร
- 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ,1 ห้องรับแขก,1 ห้องครัวและส่วนรับประทานอาหาร, 2 ระเบียง
- ศาลาขนาด 3x3 เมตร
- พร้อมติดตั้งระบบไฟพร้อมสวิตช์ และปลั๊กของ National ทั้งหมด และดวงโคมดาวน์ไลท์
- พร้อมงานระบบประปา สุขภัณฑ์โถชักโครก อ่างล้างหน้า ก๊อกน้ำต่างๆ  รวมห้องอาบน้ำสำเร็จรูป.
- พร้อมตกแต่งภายในด้วยเฟอร์นิเจอร์ Built In ซึ่งประกอบด้วยตู้เสื้อผ้าและชุดครัว
ราคา
- บ้านเนทูร่า Type I ภายนอกและภายในเป็นไม้สน ราคา 5,255,600 บาท
- บ้านเนทูร่า Type I ภายนอกเป็นไม้ฝาเคลือบเรซิน (Siding) ภายในเป็นไม้สน ราคา 4,204,500  บาท
- ราคานี้ไม่รวม เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว, ค่าก่อสร้างฐานราก, ค่าขนส่งภายนอกบริเวณกรุงเทพฯและปริมณฑล, ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Exterior
Interior
Plan & Layout
© Copyright 2007 Flexiplan Co., Ltd. Powered by ThaiEshop.NET