B1 (56 ตารางเมตร)
บ้านเนทูรา แบบ B 1 ขนาด 2 โมดูล 
- พื้นที่ 56 ตารางเมตร โดยมีพื้นที่ภายในตัวบ้าน 48 ตารางเมตรและพื้นที่ภายนอกตัวบ้าน 8 ตารางเมตร
- ขนาดพื้นที่ต่ําสุดที่ใช้ปลูกสร้าง กว้าง  12 เมตร x ยาว 12 เมตร
- 1 ห้องนอน,1ห้องน้ํา,1ห้องรับแขก,1ห้องครัวและส่วนพื้นที่รับประทานอาหาร,1ระเบียง
- พร้อมติดตั้งระบบไฟพร้อมสวิตช์ และปลั๊กของ National ทั้งหมด และดวงโคมดาวน์ไลท์
- พร้อมงานระบบประปา สุขภัณฑ์โถชักโครก อ่างล้างหน้า ก๊อกน้ำต่างๆ รวมห้องอาบน้ำสำเร็จรูป .
- พร้อมตกแต่งภายในด้วยเฟอร์นิเจอร์ Built In ซึ่งประกอบด้วยตู้เสื้อผ้าและชุดครัว
ราคา
- บ้านเนทูร่า Type B1 ภายนอกและภายในเป็นไม้สน ราคา 1,722,300  บาท
- บ้านเนทูร่า Type B1 ภายนอกเป็นไม้ฝาเคลือบเรซิน (Siding)  ภายในเป็นไม้สน ราคา 1,377,800 บาท
- ราคานี้ไม่รวม เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว, ค่าก่อสร้างฐานราก, ค่าขนส่งภายนอกบริเวณกรุงเทพฯและปริมณฑล, ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Exterior
Interior
Plan & Layout
© Copyright 2007 Flexiplan Co., Ltd. Powered by ThaiEshop.NET