Rowhouse 4 (136 ตารางเมตร)
บ้านเนทูรา แบบ Rowhouse 4
- พื้นที่ 136 ตารางเมตร โดยมีพื้นที่ภายในตัวบ้าน 100 ตารางเมตรและพื้นที่ภายนอกตัวบ้าน 36 ตารางเมตร
- ขนาดพื้นที่ต่ำสุดที่ใช้ปลูกสร้าง กว้าง 14 เมตร x ยาว 20 เมตร
- 4 ห้องนอน,4 ห้องน้ำ, 4 Pantry
- พร้อมติดตั้งระบบไฟพร้อมสวิตช์ และปลั๊กของ National ทั้งหมด และดวงโคมดาวน์ไลท์
- พร้อมงานระบบประปา สุขภัณฑ์โถชักโครก อ่างล้างหน้า ก๊อกน้ำต่างๆ  รวมห้องอาบน้ำสำเร็จรูป 
- พร้อมตกแต่งภายในด้วยเฟอร์นิเจอร์ Built In ซึ่งประกอบด้วยตู้เสื้อผ้าและชุดครัว
ราคา
- บ้านเนทูร่า Type Rowhouse4  ภายนอกและภายในเป็นไม้สน ราคา 4,333,400 บาท
- บ้านเนทูร่า Type Rowhouse4  ภายนอกเป็นไม้ฝาเคลือบเรซิน (siding) ภายในเป็นไม้สน ราคา 3,466,700 บาท 
- ราคานี้ไม่รวม เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว, ค่าก่อสร้างฐานราก, ค่าขนส่งภายนอกบริเวณกรุงเทพฯและปริมณฑล, ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Exterior
Interior
Plan & Layout
© Copyright 2007 Flexiplan Co., Ltd. Powered by ThaiEshop.NET