Nithi Design (79 ตารางเมตร)
บ้านเนทูรา แบบ Nithi Design 
- ออกแบบโดย อาจารย์ นิธิ สถาปิตานนท์ ศิลปินแห่งชาติ
- พื้นที่ 79 ตารางเมตร โดยมีพื้นที่ภายในตัวบ้าน 62 ตารางเมตรและพื้นที่ภายนอกตัวบ้าน 17 ตารางเมตร
- พื้นที่ขั้นต่ำสุดที่ใช้ปลุกสร้าง กว้าง 8 เมตร x ยาว 16 เมตร
- 1 ห้องรับแขก, 1 ห้องนอน, 1 ห้องน้ำ, 2 ระเบียง
- พร้อมติดตั้งระบบไฟพร้อมสวิตช์ และปลั๊กของ National ทั้งหมด และดวงโคมดาวน์ไลท์
- พร้อมงานระบบประปา สุขภัณฑ์โถชักโครก อ่างล้างหน้า ก๊อกน้ำต่างๆ  รวมห้องอาบน้ำสำเร็จรูป .
- พร้อมตกแต่งภายในด้วยเฟอร์นิเจอร์ Built In ซึ่งประกอบด้วยตู้เสื้อผ้าและชุดครัว
ราคา
- บ้านเนทูร่า Nithi Design  ภายนอกและภายในเป็นไม้สน ราคา 2,666,700  บาท  
- บ้านเนทูร่า Nithi Design  ภายนอกเป็นไม้ฝาเคลือบเรซิน (siding) ภายในเป็นไม้สน ราคา 2,133,400  บาท
- ราคานี้ไม่รวม เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว, ค่าก่อสร้างฐานราก, ค่าขนส่งภายนอกบริเวณกรุงเทพฯและปริมณฑล, ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Exterior
Interior
Plan & Layout
© Copyright 2007 Flexiplan Co., Ltd. Powered by ThaiEshop.NET