A1 (32 ตารางเมตร)
บ้านเนทูรา แบบ A 1 ขนาด 1 โมดูล
- พื้นที่ 32 ตารางเมตร โดยมีพื้นที่ภายในตัวบ้าน 24 ตารางเมตรและพื้นที่ภายนอกตัวบ้าน 8 ตารางเมตร
- ขนาดพื้นที่ต่ำสุดที่ใช้ปลูกสร้างบ้าน กว้าง 8 เมตร x ยาว 12 เมตร
- 1 ห้องนอน,1 ห้องน้ำ,1 Pantry,1 มุมนั่งเล่น และ 1 ระเบียง ( Pantry เป็น Option)
- พร้อมติดตั้งระบบไฟพร้อมสวิตช์ และปลั๊กของ National ทั้งหมด และดวงโคมดาวน์ไลท์
- พร้อมงานระบบประปา สุขภัณฑ์โถชักโครก อ่างล้างหน้า ก๊อกน้ำต่างๆ รวมห้องอาบน้ำสำเร็จรูป .
- พร้อมตกแต่งภายในด้วยเฟอร์นิเจอร์ Built In ซึ่งประกอบด้วยตู้เสื้อผ้าและชุดครัว
ราคา
- บ้านเนทูร่า Type A1 ภายนอกและภายในเป็นไม้สน ราคา 1,055,600  บาท 
- บ้านเนทูร่า Type A1 ภายนอกเป็นไม้ฝาเคลือบเรซิน (siding) ภายในเป็นไม้สน ราคา 844,500 บาท
- ราคานี้ไม่รวม เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว, ค่าก่อสร้างฐานราก, ค่าขนส่งภายนอกบริเวณกรุงเทพฯและปริมณฑล, ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT  และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Exterior
Interior
Plan & Layout
© Copyright 2007 Flexiplan Co., Ltd. Powered by ThaiEshop.NET