แบบบ้านต่างๆ

 

 
Type A1
(32 ตารางเมตร)


Type A2
(45 ตารางเมตร)


Type B1
(56 ตารางเมตร)

 
Type B2
(56 ตารางเมตร)


Type C2
(96 ตารางเมตร) 


Type D1
(2 ชั้น, 107 ตารางเมตร)

 
Type D2
(2 ชั้น, 130 ตารางเมตร)

 
Type D3
(2 ชั้น, 109 ตารางเมตร)

 
Type E
(51 ตารางเมตร)

 
Type F
(121 ตารางเมตร)

 
Type G1
(2 ชั้น, 53 ตารางเมตร)

 
Type G2
(2 ชั้น, 53 ตารางเมตร)

 
Type G3
(2 ชั้น, 75 ตารางเมตร)

 
Type G4
(2 ชั้น, 66 ตารางเมตร)

 
Type H
(129 ตารางเมตร)


Type I
(191 ตาราเมตร)
 


Type Nithi Design
(79 ตารางเมตร)


Type Duplex
(104 ตารางเมตร) 


Type Double Duplex
(2 ชั้น, 194 ตารางเมตร) 


Type Rowhouse 4
(136 ตารางเมตร) 


Type Rowhouse 5
(184 ตารางเมตร)


Sala Octagon A Sala Octagon B Sala Square 2x2 A  
Sala Square 2x2 B 


Sala Square 3x3 A 

 
Sala Square 3x3 B

 
   Type DM1 (56 ตารางเมตร)

 
Duplex 2 (96 ตารางเมตร)


J 1 (23 ตารางเมตร)

 
J2 (32 ตารางเมตร)

 
             A3 (45 ตารางเมตร) 

 
K (85.8 ตารางเมตร)

     
       

 
 

© Copyright 2007 Flexiplan Co., Ltd. Powered by ThaiEshop.NET