ชุดสุขภัณฑ์

  

โถส้วม ใช้ของ Cotto รุ่น C1111
อ้างล้างหน้า ใช้ของ Cotto รุ่น C0110
บัวชําระ ใช้ของ Cotto รุ้น CT997K#WH(HM)
ที่ใส่กระดาษชําระ ใช้ของ Cotto รุ่น S/S TX 703AE

One Piece Toilet (S-Trap)C1111 Victor
โถสุขภัณฑ์ รุ่นวิคเตอร์

• โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว
• ท่อน้ำทิ้งแบบลงพื้น (S-Trap)
• พร้อม Skirt ด้านข้างง่ายต่อการทำความสะอาด
• ระบบการชำระแบบ Wash Down
• เลือกประหยัดน้ำได้ 2 แบบ ทั้งแบบ 3 ลิตร หรือ 4.5 ลิตร
• อุปกรณ์ภายในหม้อน้ำ ดูอัล ฟลัช Geberit แท้100%
จากสวิสเซอร์แลนด์ รุ่น C9362
• ฝารองนั่ง ยู -เชฟ รุ่น C9080 2
• วาล์วเปิด-ปิดน้ำ แบบมีไส้กรองสิ่งสกปรก รุ่น CT1032
• หน้าแปลนติดตั้ง (Floor Flange) รุ่น C939
อุปกรณ์ยึดพื้น (Floor Fixing) รุ่น C9399และ Template เพิ่มความสะดวกในการติดตั้ง
C0110 อ่างล้างหน้า รุ่นวิคเตอร์
• อ่างล้างหน้าชนิดฝังบนเคาน์เตอร์ ขนาด 615 x 470 x 205 มม.
• มาตรฐาน 1 รูก๊อก
• พร้อม Overflow ป้องกันน้ำล้น

 

© Copyright 2007 Flexiplan Co., Ltd. Powered by ThaiEshop.NET