น้ำยารักษาเนื้อไม้
BORA-CARE
"สร้างภูมิคุ้มกันอย่างคงทนภาวร"

 

BORA-CARE เป็นน้ำยาป้องกันปลวก สำหรับใช้ทาหรือฉีดพ่นโดยตรงไปบนไม้ที่ยังไม่เคลือบผิว และสามารถแทรกซึมได้ลึกถึงเนื้อไม้ นอกจากป้องกันและกำจัดปลวกแล้ว ยังครอบคลุมถึงศัตรูไม้อื่นๆ ด้วย เช่น แมลง มอด และเชื้อราผุที่สร้างความเสียหายและทำให้อายุการใช้งานของไม้สั้นลง Bora-Care มีคุณสมบัติปกป้องรักษาเนื้อไม้ได้ตลอดอายุการใช้งาน ผ่านการทดสอบและพิสูจน์ประสิทธิภาพการป้องกันปลวกต่อเนื่องกว่า 12 ปี

          ปัจจุบัน กระทรวงการเคหะและพัฒนาเมืองของสหรัฐอเมริกา (HUD) อนุญาตให้ใช้ Bora-Care กับไม้เพื่อป้องกันปลวกทดแทนการใช้น้ำยาราดดินแบบเดิมๆ สำหรับบ้านที่สร้างใหม่ Bora-Care ได้ผ่านเกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพในการใช้งานโดย International Building Code ผลการวิจัยและทดสอบได้พิสูจน์ว่า ปลวกใต้ดินไม่สามารถสร้างแม้กระทั่งท่อทางเดินบนไม้และคอนกรีตที่ทาด้วย Bora-Care การทา Bora-Care บนไม้หรือคอนกรีตสามารถป้องกันและควบคุมการเข้าทำลายของปลวกในระยะยาวกับบ้านสร้างใหม่ หรือบ้านที่อยู่อาศัยแล้ว

 

จุดเด่นของ Bora-Care
• Bora-Care มุ่งปกป้องเนื้อไม้และทำลายศัตรูที่แฝงตัวอาศัยอยู่ในเนื้อไม้
• Bora-Care แปรเปลี่ยนเนื้อไม้ ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของศัตรูทำลายไม้ให้กลายเป็นยาพิษ
• Bora-Care ป้องกันหรือยับยั้งการกลับเข้ามาทำลายใหม่ของศัตรูทำลายไม้
• Bora-Care เป็นน้ำยาสูตรละลายน้ำได้ดี มีระบบตัวพาทำให้ช่วยให้แทรกซึมได้ลึกถึงเนื้อไม้
• Bora-Care ปกป้องเนื้อไม้ได้ตลอดอายุการใช้งานของไม้
• Bora-Care เป็นน้ำยาป้องกันปลวก และกำจัดเชื้อราผุในไม้ในเวลาเดียวกัน
• Bora-Care ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพยาวนานกว่า12 ปี จากสหรัฐอเมริกา 
• Bora-Care เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• Bora-Care ใช้ได้กับไม้ทั้งภายในและภายนอกอาคารและเพื่อความมั่นใจในคุณภาพ บ้านเนทูร่ารับประกันการป้องกันเนื้อไม้จากปลวกเป็นเวลา 5 ปี 

 ข้อมูลเพิ่มเติม

© Copyright 2007 Flexiplan Co., Ltd. Powered by ThaiEshop.NET