About the Master

 ฮวงจุ้ยเชิงพลังธรรมชาติ

บทสัมภาษณ์อาจารย์จากนิตยสาร  Multimillionaire's House เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2552 

ประวัติ อ.เกริกวิชญ์  กฤษฎาพงษ์


ประวัติการศึกษา
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) คณะบริหารธุรกิจด้าน Business Information System
- จบการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัย Macquarie University, Sydney ที่ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย คณะบริหารธุรกิจสาขาบริหารการตลาด
- จบการศึกษาทางวิชาฮวงจุ้ย ดวงจีนและฤกษ์ยามจีนจากสถาบันค้นวิชาการฮวงจุ้ยแห่งประเทศไทย จากท่าน อาจารย์ มาศ เคหาสน์ธรรม
- ศึกษาการจัดฮวงจุ้ยจากสถานที่จริงโดยติดตาม อาจารย์ ตะวัน เลขะพัฒน์ ผู้เป็นอาจารย์ให้คำปรึกษาด้านฮวงจุ้ยในเชิงวิทยาศาสตร์และด้านสถาปัตยกรรม โดยให้คำปรึกษากับบริษัทชั้นนำไม่ว่าจะเป็นจะเป็นการให้คำปรึกษาในการเลือกที่ดิน จัดรูปแบบสำนักงาน โรงงาน ร้านค้า และบ้านผู้อยู่อาศัย รวมถึงการงานออกแบบภายนอกภายในอาคารต่างๆโดยการประยุกต์หลักวิชาด้านฮวงจุ้ยให้สอดคล้องกับหลักวิชาด้านสถาปัตยกรรม และการตลาด เพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจประเภทต่างๆและความเป็นอยู่ของคนในสมัยปัจจุบัน
- ศึกษาวิชาจับยามเสี่ยงทายระบบอี้จิงจาก Master Vincent Koh สถาบัน Singapore Feng Shui Centre
- ศึกษาวิชาโหว้งเฮ้งขั้นพื้นฐานจาก อ. มาส เคหาสน์ธรรม และ อ. รุ่งนภา อังคะศิริกุล

วิชาด้านภูมิปัญญาจีนที่ได้ศึกษา
- ฮวงจุ้ยชัยภูมิ
- ฮวงจุ้ยเฮียงคงปวยแช (ฮวงจุ้ยระบบดาวเหิน)
- ฮวงจุ้ยเฮียงคงหลักจับซี้ข่วย (ฮวงจุ้ยระบบ 64 ข่วย)
- ฮวงจุ้ยระบบโป๊ยหยี่
- เสี่ยมึ่ง กวก (เคล็ดวิชาประตูเมือง)
- ดวงจีนโป๊ยยี่สี่เถียว
- ดวงจีนจี๋มุ้ยเต๋าเสี่ยวขั้นพื้นฐาน (วิชาดวงจักรพรรดิดาวเหนือ)
- จับยามเสี่ยงทายระบบอี้จิง
- ฤกษ์ยามระบบโป๊ยหยี่
- ฤกษ์ยาม 28 กลุ่มดาวฤกษ์
- ฤกษ์ยามระบบ 12 เกี๋ยง
- ฤกษ์ยามจี๋แปะแช (ฤกษ์ดาวเหิน)
- ฤกษ์ยามเฮี่ยงคงหลักจับซี้ข่วย (ฤกษ์ยามระบบ 64 ข่วย)
- โหว้งเฮ้งขั้นพื้นฐาน 
- การรักษาสุขภาพแบบแผนจีนขั้นพื้นฐาน

ประวัติการทำงานในอดีต
- บริหารงานการตลาดในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับงานออกแบบสำนักงานต่างๆ ซึ่งประกอบการจัดวางเฟอร์นิเจอร์สำนักงานและงานภายในอาคารเป็นหลักสำหรับโครงการชั้นนำต่างๆ
- บริหารควบคุมและประสานงานตั้งแต่การออกแบบ ผลิต และการขนส่งบ้านสำเร็จรูประบบ Container module จากประเทศไทยส่งไปที่โอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น ตลอดจนควมคุมและประสานงานก่อสร้างหรือติดตั้งบ้านสำเร็จรูปในประเทศญี่ปุ่น

ประวัติการทำงานปัจจุบัน
- ให้คำปรึกษาด้านฮวงจุ้ยให้สอดคล้องกับหลักสถาปัตยกรรมของอาคารต่างๆและการหลักตลาดสำหรับธุรกิจๆต่างๆ เช่น การปรับปรุง เลือกทำเล รวมถึงออกแบบบ้าน อาคารและกิจการต่างๆให้สอดคล้องกับฮวงจุ้ย
- ให้คำปรึกษาด้านดวงจีนและฤกษ์ยามจีนให้สอดคล้องกับฮวงจุ้ยสำหรับบุคคลทั่วไปและเจ้ากิจการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่อยู่อาศัยทั่วไป และธุรกิจต่างๆ
โดยมีกลุ่มที่ให้คำปรึกษากับผู้บริหารบริษัทต่างๆ ด้านฮวงจุ้ย ดวงจีน หรือฤกษ์ยามดังนี้
o กลุ่มบริษัทชั้นนำในหมวดการ อสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง ออกแบบ หรือเป็นโรงงานที่ผลิตวัสดุต่างๆที่เกี่ยวก่อสร้าง ตกแต่งบ้านและอาคาร รวมถึงร้านวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น กิจการผลิตหรือนำเข้าเฟอร์นิเจอร์ เครื่องนอน เครื่องหนัง ระบบเครื่องปรับอากาศทางการแพทย์และอุตสาหกรรม ระบบไฟฟ้า ไม้แปรรูป ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง ฯลฯ
o กลุ่มบริษัทในอุตสาหรกรรมเคมีชั้นนำต่างๆ ฯลฯ
o ธุรกิจอื่นๆ เช่น บรรจุภัณฑ์ กฎหมาย การแพทย์ ทันตกรรม ดนตรี ร้านอาหาร รายค้ารายย่อต่างๆ ฯลฯ
- เขียนบทความเกี่ยวบรรยายในคอลัมฮวงจุ้ยและโหราศาสตร์รายเดือนสำหรับหนังสือ Multimillionaire’s House และหนังสือ Multimillionaire’s Chic (Free Magazine แจกสำหรับบุคคลที่มีบ้านมูลค่าราคาเกิน 10 ล้านบาททั่วกรุงเทพฯและปริมณฑล)
- บรรยายเกี่ยวกับฮวงจุ้ย ดวงจีนและฤกษ์ยามจีน ให้กับโครงการบ้านต่างๆที่จัดโดยนิตยสาร Multimillionaire’s house
- ช่วยให้คำปรึกษาสำหรับผู้สนใจเรียนด้านฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์ยามจีน ในสถาบันค้นวิชาการฮวงจุ้ยแห่งประเทศไทย ของท่าน อาจารย์ มาศ เคหาสน์ธรรม
- เป็นผู้บริหารงานการสร้างบ้านสำเร็จรูปที่มีแบรนด์ว่า Baan Natura ซึ่งผลิตจากไม้นำเข้าและวัสดุต่างๆจากเมืองนอกมาผสมผสานเป็นบ้านสำเร็จรูปที่มีระบบการก่อสร้างที่มีคุณภาพมาตรฐานจากโรงงานและติดตั้งรวดเร็ว โดยมีการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบบ้านในเชิงฮวงจุ้ยและสถาปัตยกรรมให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย
- บริหารงานการเกี่ยวกับด้านการทำตลาดและการนำเข้าวัสดุก่อสร้างประเภทไม้สำหรับสร้างบ้านและอาคารต่างๆจากต่างประเทศ ให้บริษัท เฟล็กซี่แพลน ดีไซน์ จำกัด

© Copyright 2007 Flexiplan Co., Ltd. Powered by ThaiEshop.NET