Type of Services
 ฮวงจุ้ยเชิงพลังธรรมชาติ
                      
                                                                           โดย อ.เกริกวิชญ์ กฤษฎาพงษ์

     ให้คำปรึกษาการจัดฮวงจุ้ยในเชิงการบริหารพลังงานจากธรรมชาติ โดยการนำพลังงานที่ดีทางธรรมชาติ เช่น พลังกระแสลม พลังจากน้ำ พลังจากกระแสแม่เหล็กโลก ซึ่งเป็นปัจจัยส่วนสำคัญของวิชาฮวงจุ้ยโดยคำว่า “
ฮวง” นั้นแปลว่าลม ส่วนคำว่า”จุ้ย” นั้นแปลว่าน้ำ โดยหลักการคือลมนั้นนำพาพลังและน้ำสะสมพลัง ซึ่งหากเหนี่ยวกระแสพลังธรรมชาติเหล่านี้มาใช้อย่างถูกหลักก็จะทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรื่องขึ้นมาได้ ทั้งนี้การให้คำปรึกษาวิชาฮวงจุ้ยจะต้องประยุกต์ให้เข้ากับหลักสถาปัตยกรรมและการตลาดเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์แบบมากขึ้นและสอดคล้องกับธุรกิจและที่อยู่อาศัยประเภทต่างๆ โดยแบ่งประเภทให้คำปรึกษาเป็นดังนี้

     1) ปรับฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัยและกิจการต่างๆ เช่น บ้าน คอนโดมิเนียม สำนักงาน ร้านค้า โรงงาน  ปรับฮวงจุ้ยสำหรับที่อยู่อาศัยทุกประเภทและกิจการต่างๆให้ได้รับพลังที่ก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรื่องด้านโชคลาภ ชื่อเสียงความสำเร็จ อำนาจบารมี ความสัมพันธ์ สุขภาพ โดยหลักการปรับให้อาคารต่างๆนั้นสามารถเหนี่ยวนำและเก็บกักกระแสพลังธรรมชาติที่ดีให้สะสมอยู่ในที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงการใช้งานพื้นที่ที่มีพลังงานไม่ดีรวมถึงถ่ายเทพลังงานที่ไม่ดีออกจากที่อยู่อาศัย

     ทั้งนี้ยังให้คำแนะนำการจัดฮวงจุ้ยให้สอดคล้องกับดวงชะตาของแต่ละคนด้วยโดยใช้หลักของระบบธาตุแท้เป็นจุดร่วมระหว่างวิชาฮวงจุ้ยกับวิชาดวงจีนเพื่อทำให้ชีวิตเจริญยิ่งขึ้นและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้เอง

     นอกจากนี้ยังต้องให้ความสำคัญสำหรับฤกษ์ยามที่สอดคล้องกับอาคารสถานที่ที่ต้องการปรับโดยเฉพาะ เพื่อใช้ในการปรับปรุง ซ่อมแซม ขยาย ต่อ เติมบ้าน ที่มีการเคาะ ตอก เจาะ ที่มีการสั่นสะเทือนของพลังงานที่กระจายเข้ามาสู่บ้านที่พักอาศัย ซึ่งหากเป็นทิศที่มีพลังไม่ดีก็จะกระจายพลังร้ายและส่งผลให้เกิดเรื่องร้าย หากเป็นพลังที่ดีก็จะกระจายพลังที่ดีและส่งผลให้เกิดเรื่องดี ดั้งนั้นจึงควรใช้ฤกษ์เพื่อหลีกเลี่ยงเคราะห์ร้ายและมุ่งหามงคล

     2) เลือกทำเลสำหรับที่อยู่อาศัยและสถานประกอบกิจการต่างๆ เช่น บ้าน คอนโดมิเนียม สำนักงาน ร้านค้า โรงงาน ฮวงจุ้ยที่ดีนั้นจริงแล้วเริ่มจากการเลือกทำเลที่ดีก่อน โดยหากได้ทำเลหรือมีชัยภูมิที่ดีที่ได้รับกระแสพลังจากธรรมชาติที่ดีนั้น เช่น มีแหล่งจ่ายกระแสพลังงานอยู่ตลอดเวลาซึ่งอาจเป็นกระแสมาจากทิศทางลมจริงๆ หรือกระแสลมที่เกิดจากสิ่งเคลื่อนไหวเช่น รถยนต์ น้ำพุ คน ฯลฯ ที่เป็นกระแสพลังงานที่มีผลกระทบต่อคนอย่างสม่ำเสมอ และหากมีชัยภูมิที่สามารถเก็บกักกระแสพลังเหล่านั้นได้แล้วถูกนำมาใช้อย่างถูกหลักนั้นก็จะทำให้เจริญรุ่งเรื่องได้ โดยจะต้องพิจารณาจากสิ่งต่างๆรอบๆทำเลนั้นอย่างละเอียดถี่ถ้วนและชัดเจน 

     หากเป็นที่ดินเปล่ายังไม่มีการก่อสร้าง หรือสถานที่นั้นก่อสร้างไปแล้วแต่ต้องการปรับปรุงใหม่นั้นหากมีทำเลหรือชัยภูมิที่ดีก็ง่ายต่อการออกแบบและปรับปรุงอาคารนั้นๆให้ได้ง่ายขึ้นเนื่องจากมีทำเลหรือชัยภูมิที่ดีอยู่แล้ว 

     3) ให้คำปรึกษาด้านการออกแบบที่อยู่อาศัยและสถานประกอบกิจการต่างๆ ให้สอดคล้องกับหลักฮวงจุ้ยที่ดี ให้คำปรึกษาด้านการออกแบบที่อยู่อาศัยและสถานประกอบกิจการต่างๆ โดยการตรวจแบบแปลนสถานที่นั้นๆและช่วยปรับแบบที่ให้โดยอิงหลักทางฮวงจุ้ยและสถาปัตยกรรมเข้าด้วยกัน ให้สอดคล้องกับพลังกระแสจากธรรมชาติโดยแบบของอาคารนั้นๆ จะต้องดึงพลังที่ดีจากธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดซึ่งจะต้องคำนึงถึงแหล่งจ่ายของกระแสพลังธรรมชาตินั้นๆและแหล่งเก็บกับกระแสพลังธรรมชาตินั้นๆ ทั้งนี้ยังคำนึงการป้องกันพลังที่ร้ายไม่ให้เข้ามาสู่อาคารที่เราออกแบบนั้นด้วย ซึ่งหากมีแบบของอาคารนั้นๆสามารถใช้ประโยชน์ได้ครบสมบูรณ์ถูกต้องตามศาสตร์ของฮวงจุ้ยก็จะลดโอกาสของการแก้ไขแบบภายหลังหรือปรับปรุงอาคารภายหลังซึ่งทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ซ้ำซ้อนหรือเกินงบประมาณได้

     4) การเลือกฤกษ์ยามที่ดีให้สอดคล้องกับอาคารสถานที่และดวงชะตาของคน โดยให้คำปรึกษาและเลือกฤกษ์ยาม(พลังฟ้าที่เป็นพลังประจำปี เดือน วัน ยาม) ที่สอดคล้องกับอาคารสถานที่ต่างๆ (พลังดินหรือพลังธรรมชาติที่มีอยู่ในสถานที่นั้น) และดวงชะตาของแต่ละบุคคล (พลังคน) ให้เป็นหนึ่งเดียว ซึ่งนำมาใช้ในการเริ่มก่อสร้าง ลงเสาเอก ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม ย้ายเข้าบ้านใหม่จัดงานมงคลต่างๆ จัดงานเปิดกิจการใหม่ งานแสดงสินค้าใหม่ สำหรับที่อยู่อาศัยและกิจการประเภทต่างๆ เพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรื่องในด้านต่างๆ โดยหลักการหาฤกษ์ยามนั้นจะต้องคำนึงถึงพลังฟ้า คน ดิน ที่สัมพันธ์กันเพื่อหลีกเลี่ยงเคราะห์ร้ายจากพลังประจำปี ประจำเดือน ประจำวัน ประจำยามก่อนและมุ่งหาสิริมงคลโดยการกระจายพลังนั้นอย่างถูกต้องเพื่อทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรื่อง ซึ่งจะเป็นฤกษ์โดยเฉพาะสำหรับอาคารนั้นและบุคคล ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การใช้ฤกษ์ตามปฏิทินทั่วไปที่คนนิยมวันธงไชยซึ่งเป็นฤกษ์ทำกิจกรรมต่างๆ ซึ่งวันธงไชยเองก็มีบางคนได้รับผลร้ายได้เหมือนกันจึงไม่ใช่ฤกษ์เฉพาะเจาะจงสำหรับทุกสถานที่และทุกคน  
© Copyright 2007 Flexiplan Co., Ltd. Powered by ThaiEshop.NET